2020 wordt het jaar van ’t Suyt!

20 december 2019

20 december 2019 – We hebben namelijk goedkeuring van zowel de omwonenden als van het College op de visie. En dat is goed nieuws, want het betekent dat we de volgende stappen kunnen zetten. Weet u nog hoe we in januari van dit jaar zijn begonnen? Het plangebied liep eerst vanaf de Florijnlaan tot aan CVV Be Fair. De ‘reststrook aan de kant van de Onderweg’ was destijds nog niet concreet opgenomen in de plannen. In nauwe samenwerking tussen gemeente, stedenbouwkundig bureau plein06 en de klankbordgroep, bestaande uit omwonenden en belanghebbenden, is de visie tot stand gekomen. Met elkaar is een keuze gemaakt uit twee varianten op het ontwerp, waarbij de keuze erop is gevallen om de reststrook als integraal onderdeel van het plan mee te nemen.

De goedkeuring van het College die in week 51 is gegeven, betekent dat we in 2020 voor de mooie uitdaging staan om van ontwerp tot concrete uitvoering te komen. Ook dit zullen we samen met u doen. Voor nu: fijne feestdagen en tot in 2020.

Tara van den Ban, projectleider