Contrast
Groter

Aanpassingen stedenbouwkundig plan

3 maart 2021

3 maart 2021 – De gemeenteraad heeft in september 2020 het stedenbouwkundig plan voor ‘t Suyt II aangepast. Landschapsarchitect Linde Elsinga neemt u graag mee in de wijzigingen en wat ze precies betekenen. Op de onderstaande plattegrond ziet u het aangepaste plan. In de oranje tekstvakken staan de wijzigingen. In de blauwe tekstvakken staat wat ongewijzigd is gebleven.

 

“Eén van de wensen van de gemeenteraad was de toevoeging van 10 extra woningen. Voor het grootste deel in het midden(huur)segment van de markt. Om dit passend te krijgen binnen de gewenste beeldkwaliteit en binnen het bestaande kader van groen en blauw, hebben we gezocht naar bijzondere soorten woningen die een ander formaat hebben dan een standaard woning. Voorbeelden ervan ziet u in deze mailing. We hebben de 10 extra woningen zoveel mogelijk over het plan verspreid. De meeste woningen in het plan concentreren zich aan de westzijde, zo ver mogelijk van de bestaande bebouwing af. Omdat door de 10 extra woningen, de parkeerdruk oploopt, hebben we ervoor gekozen extra haakse parkeervakken te realiseren aan de laan. De groene zones blijven nog steeds autovrij.

Een belangrijk uitgangspunt was het behouden van de landschappelijke kwaliteit van het plan. Daarom is de ruimtelijke structuur van het plan niet gewijzigd en zijn ook alle uitgangspunten voor de groene structuur (zoals speelplekken en een plukbos) in het nieuwe plan gebleven.”