Contrast
Groter

Voorontwerpbestemmingsplan ’t Suyt II

Burgemeester en wethouders van gemeente Waddinxveen maken bekend dat zij op 23 maart 2021 hebben ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan ’t Suyt II. Het bestemmingsplan is opgesteld om maximaal 160 woningen mogelijk te maken. De woningen komen te liggen tussen ’t Suyt I, voetbalvereniging Be Fair en de Onderweg. Het voorontwerpbestemmingsplan ’t Suyt II is de juridisch-planologische vertaling van het stedenbouwkundig plan. In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen hoe de grond gebruikt mag worden en wat er gebouwd kan worden.

Het nieuwe bestemmingsplan komt in de plaats van twee bestaande bestemmingsplannen voor het gebied. De eerste is het bestemmingsplan ’t Suyt Waddinxveen. Hier geldt een woonbestemming voor maximaal 120 woningen. De tweede is het bestemmingsplan Zuidplas Noord. Hier geldt een agrarische bestemming. Het plan voor 160 woningen past niet binnen deze bestaande bestemmingsplannen waardoor er een nieuw bestemmingsplan nodig is.

U kunt de stukken inzien via de website van de gemeente Waddinxveen
Vanaf 1 april 2021 kunt u op www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen het voorontwerpbestemmingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het voorontwerpbestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BPtSuyt2-0201).