Contrast
Groter

Voorontwerpbestemmingsplan ’t Suyt II

Burgemeester en wethouders van gemeente Waddinxveen maken bekend dat zij op 23 maart 2021 hebben ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan ’t Suyt II. Het bestemmingsplan is opgesteld om maximaal 160 woningen mogelijk te maken. De woningen komen te liggen tussen ’t Suyt I, voetbalvereniging Be Fair en de Onderweg. Het voorontwerpbestemmingsplan ’t Suyt II is de juridisch-planologische vertaling van het stedenbouwkundig plan. In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen hoe de grond gebruikt mag worden en wat er gebouwd kan worden.

Het nieuwe bestemmingsplan komt in de plaats van twee bestaande bestemmingsplannen voor het gebied. De eerste is het bestemmingsplan ’t Suyt Waddinxveen. Hier geldt een woonbestemming voor maximaal 120 woningen. De tweede is het bestemmingsplan Zuidplas Noord. Hier geldt een agrarische bestemming. Het plan voor 160 woningen past niet binnen deze bestaande bestemmingsplannen waardoor er een nieuw bestemmingsplan nodig is.

U kunt de stukken inzien via de website van de gemeente Waddinxveen
Vanaf 1 april 2021 kunt u op www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen het voorontwerpbestemmingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het voorontwerpbestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BPtSuyt2-0201).

U kunt tot en met 12 mei 2021 uw reactie indienen
U kunt tot en met 12 mei 2021 schriftelijk, mondeling of via de website van ’t Suyt II uw reactie geven op het voorontwerpbestemmingsplan. Indien u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan;
Het college van gemeente Waddinxveen
Postbus 400
2740 AK Waddinxveen.
Vermeld in de aanhef van uw brief  ‘reactie voorontwerpbestemmingsplan ’t Suyt II’.
Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met dhr. X. Leenheer via x.leenheer@waddinxveen.nl of telefonisch via 140182. Via onderstaand reactieformulier kunt u uw inspraakreactie online indienen. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Reactieformulier


We wijzen u er graag op dat dit formulier niet is bedoeld om uw belangstelling voor het project kenbaar te maken. Dit kunt u doen op de pagina contact.

Meer informatie?
Indien u vragen heeft over deze publicatie of het voorontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer X. Leenheer.