Contrast
Groter

Definitief inrichtingsplan

26 juli 2021

26 juli 2021 – ’t Suyt II zit in een belangrijke fase: de afronding van het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Begin juni is het concept gepresenteerd aan de klankbordgroep en half augustus wordt dit plan afgerond. De wensen en meningen van de klankbordgroepleden zijn zoveel mogelijk meegenomen en waar mogelijk verwerkt. Vier thema’s spelen een rol: spelen, het plukbos en de schapenweide, de aansluiting op de Onderweg en het gebruik van materialen (materialisatie). Daan Vegter (Junior projectleider ’t Suyt): “We willen verschillende speelplekken maken waar kinderen worden uitgedaagd om te spelen met natuurlijke elementen. Zoals stapstenen in het water of materialen van hout. Voor kinderen tot vijf jaar komt er een grotere speelplek en ook in het plukbos komen plekken waar je lekker kunt spelen.

In de klankbordgroep zijn uiteenlopende ideeën over de grootte van het plukbos in relatie tot de schapenweide. Om met elkaar tot een goed ontwerp te komen is er in klein comité nagedacht over een meer exacte uitwerking. Die nemen we mee in het definitieve inrichtingsplan. De klankbordgroep liet ook weten overlast van hangjongeren in de speelplekken te verwachten. In de uitwerking van de speelplekken nemen we dit als aandachtspunt mee.

Tot slot voegen we aan het inrichtingsplan een brede groene bomenrij toe, tussen ’t Suyt II en de Onderweg. We letten erop dat de bomen ook in de winter hun blad behouden. Dit is een belangrijke wens van de bewoners van de Onderweg. Als alles volgens planning verloopt, kunnen we het definitieve inrichtingsplan half augustus delen met de klankbordgroep. Dan komt deze ook op de website te staan. Vervolgens vertalen we dit plan in een document voor de marktpartijen. Langzaamaan werken we toe naar wat voor de inwoners één van de leukste stappen is: de start van de bouw.”