Contrast
Groter

Een plan voor de toekomst!

21 januari 2020

21 januari 2020 – De klankbordgroep was in de afgelopen maanden voor de projectgroep van ’t Suyt II een belangrijke sparringpartner. De groep bestaat uit 18 omwonenden van het plangebied en in diverse meetings hebben zij hun mening over de plannen kenbaar kunnen maken. Eén van de klankbordgroepleden is Barth van Laar. “Het participatietraject heb ik als zeer interactief en prettig ervaren. In het begin was het aftasten om te ervaren wat de invloed van de klankbordgroep zou zijn. Later in het proces heb ik gemerkt dat er echt iets met onze adviezen is gedaan. We hebben uiteindelijk gekozen voor een integraal plan waarin de groene reststrook is verwerkt. Een deel van deze strook zal definitief als het ‘groene hart’ van de wijk gaan dienen, om hiermee het landelijke karakter van de wijk te onderstrepen. Plein06 heeft uiteindelijk de strook verwerkt in een aangepast ontwerp. Hiervoor kregen ze bij de meeste klankbordgroepleden de handen op elkaar. Het is een plan voor de toekomst geworden waarin duurzaamheid een rol speelt en waarbinnen voor verschillende doelgroepen wordt gebouwd. ’t Suyt II wordt, in navolging van ’t Suyt I, volgens de tekeningen die er nu liggen, een mooie groene wijk. De klankbordgroep gaat ervan uit dat de gemeente Waddinxveen dit integrale ontwerp verder brengt. Daarnaast hebben wij de verwachting dat daarbij de interactie met de klankbordgroep zal worden gebruikt om ook tijdens de verdere uitwerking en realisatie het draagvlak onder de omwonenden te borgen.”