Contrast
Groter

Gesignaleerd de Rugstreeppad

29 oktober 2021

29 oktober 2021 – Een oplettende bewoner heeft laatst een rugstreeppad gezien op het bouwterrein van ’t Suyt II. Deze pad, die opvalt door de geelachtige lengtestreep op het midden van zijn rug, is een beschermde diersoort. Dat betekent dat zijn aanwezigheid gevolgen kan hebben voor de voortgang van de bouw. Om te bevestigen dat het hier daadwerkelijk gaat om een rugstreeppad is er afgelopen zomer, op advies van de ODMH, een aanvullend ecologisch onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat het beestje zich heeft gevestigd op ’t Suyt fase II. De aanwezigheid van de padden betekent dat de gemeente een ontheffing op de Wet natuurbescherming (WnB) moet aanvragen. Wij zijn op dit moment bezig met de voorbereiding van deze ontheffingsaanvraag. We verwachten voor nu dat het geen vertraging oplevert voor de bouw van de woningen.