Contrast
Groter

Groen & duurzaam

21 januari 2020

21 januari 2020 – ‘De Groenste wijk van Waddinxveen’ ben je niet zomaar. Om dit te bereiken wordt er door een extern bureau onderzocht hoe we duurzaamheid kunnen toepassen in het ontwerp. Er zal genoeg ruimte moeten zijn om te ontmoeten en te spelen én de wijk moet voor iedereen toegankelijk zijn. Vooral de groene buffer naar Onderweg/Meander is in de verschillende participatiemomenten belangrijk gebleken. Naast de aansluiting op ’t Suyt I.

Op basis van de stedenbouwkundige structuur is een verdeling gemaakt in de diverse woonhofjes en is een gevarieerd programma ontstaan (met als uitgangspunt 30% sociale woningbouw). In totaal zullen er maximaal 150 woningen gebouwd worden.