Contrast
Groter

Inrichtingsplan

Nu het stedenbouwkundig plan is vastgesteld, gaan we van start met het inrichtingsplan. Hier geven we invulling aan de wijk: waar komt het groen en hoe ziet het openbaar gebied eruit? De klankbordgroep denkt al vanaf het eerste moment mee over de plannen voor ‘t Suyt II. Ze geeft haar mening in diverse bijeenkomsten of op andere inspraakmomenten. Aanvankelijk (2019 – 2020) was dat vooral over het stedenbouwkundig plan. Nu dat plan is vastgesteld door de gemeenteraad, denkt de groep vooral mee over het inrichtingsplan.

De klankbordgroep vertegenwoordigt een brede groep: in het eerste kwartaal van 2021 is ze uitgebreid met mensen die belangstelling hebben om in ’t Suyt II te gaan wonen. Eh ook meer mensen van de Onderweg en van de huidige bewoners van ’t Suyt hebben zich aangesloten. Op 8 maart 2021 kwam de klankbordgroep voor het eerst bij elkaar: dat was vooral om de eerste denkrichtingen voor het inrichtingsplan te vormen.

Meer weten over het inrichtingsplan? Alle belangrijke documenten vindt u hieronder: