Contrast
Groter

Inrichtingsplan

Het stedenbouwkundig plan is vastgesteld. Via deze link kun je het stedenbouwkundig plan bekijken. Als volgende gaan we van start met het inrichtingsplan. Hier geven we invulling aan de wijk: waar komt het groen en hoe ziet het openbaar gebied eruit? De klankbordgroep denkt al vanaf het eerste moment mee over de plannen voor ‘t Suyt II. Ze geeft haar mening in diverse bijeenkomsten of op andere inspraakmomenten. Aanvankelijk (2019 – 2020) was dat vooral over het stedenbouwkundig plan. Nu dat plan is vastgesteld door de gemeenteraad, denkt de groep vooral mee over het inrichtingsplan.

De klankbordgroep vertegenwoordigt een brede groep: in het eerste kwartaal van 2021 is ze uitgebreid met mensen die belangstelling hebben om in ’t Suyt II te gaan wonen. En ook meer mensen van de Onderweg en van de huidige bewoners van ’t Suyt hebben zich aangesloten. Op 8 maart 2021 kwam de klankbordgroep voor het eerst bij elkaar: dat was vooral om de eerste denkrichtingen voor het inrichtingsplan te vormen.

Een definitief inrichtingsplan, wat staat daar eigenlijk in? Landschapsarchitecte Linde Elsinga licht toe: “Zo’n plan laat eigenlijk zien hoe de tweede fase van ’t Suyt eruit komt te zien. Het wordt een woonwijk van hoge kwaliteit met groen, water en waar elkaar ontmoeten centraal staat. Auto’s zullen langzaam rijden en de straten zijn zo opgezet dat de buitenruimte en het wonen met elkaar verbonden zijn. Zoveel mogelijk woningen hebben voordeel van het groen; heerlijk aan de voorkant van de woning. Via wandelpaden kom je in het hart van de wijk: een sloot met daarnaast het plukbos en de schapenweide. Duurzaamheid was een punt wat we belangrijk vonden voor de keuzes voor de buitenruimte. Bijvoorbeeld voor de materialen en beplanting. Maar ook in sociaal opzicht: er zijn veel plekken om te spelen en om elkaar te ontmoeten.” Nu het inrichtingsplan is vastgesteld, kan de volgende fase van start. Aan het einde van dit jaar wordt het bestemmingsplan vastgesteld in de gemeenteraad Als alles volgens planning verloopt gaat de eerste paal in het derde kwartaal van 2022 de grond in.