Contrast
Groter

Kleine werkzaamheden aan ‘t Suyt fase II

4 februari 2022

4 februari 2022 – Vanaf 7 februari vinden er kleine werkzaamheden plaats aan de nieuw gegraven watergang op het perceel van ’t Suyt fase II.
Dit is nodig omdat de plannen zijn gewijzigd als gevolg van het inrichtingsplan. De watergang wordt hierdoor iets verplaatst.
De werkzaamheden worden volgens de huidige verleende omgevingsvergunning uitgevoerd.
Deze werkzaamheden duren ongeveer 4 weken.

Beschermde diersoort de rugstreeppad

De gemeente gaat ook nog een aantal andere werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn voor de beschermde diersoort de rugstreeppad.
Als er meer bekend is over deze werkzaamheden dan informeren wij u hierover.