Nieuws

Informatieavond ’t Suyt groot succes!

13 juli 2020 – Op 2 juli nam Projectleider Tara van den Ban ruim 60 deelnemers mee in de plannen voor de tweede fase van ‘t Suyt. Dat gebeurde in een online meeting. Op het programma stond onder meer het proces van de totstandkoming van de plannen en de planning. Daaropvolgend ging landschaparchitecte Linde Elsinga in op de visie voor het plangebied. Zij vertelde onder meer over het woningprogramma (aantallen en mogelijke structuur van de wijk), het groen, water, speelplekken, verkeer en het parkeren. Ook duurzaamheid kwam ruimschoots aan bod. Daarna liet ze, aan de hand van schetsen en voorbeelden, zien hoe de nieuwe woonwijk straks zou kunnen worden. Heeft u de avond gemist of wilt u hem nog eens meemaken? Dat kan! Via deze link kunt u via YouTube terugkijken. De veelgestelde vragen en antwoorden kunt u hier terug lezen.

Mooi, groen en divers!

26 juni 2020 – Zonder klankbordgroep geen participatie. Althans niet op de manier waarop we bij de gemeente ’t Suyt II willen realiseren. De leden van de klankbordgroep geven in de verschillende fases hun mening op de plannen en ontwerpen. Natalie Berghoef is één van hen: “Ik vond het een plezierig proces. Ik woon in ’t Suyt I en ben aangesloten omdat ik graag meer over de nieuwe wijk wilde weten. Daarnaast vind ik een groene woonomgeving belangrijk en ik wist dat de ‘groenstrook’ naast het nieuwe woongebied ter discussie zou komen. Als lid van de klankbordgroep kun je meepraten. Die kans hebben we gepakt en onze mening is meegenomen in de uiteindelijke tekeningen. De nieuwe wijk krijgt een goede mix van bebouwing en groen. In het begin dacht ik dat ’t Suyt II een kopie zou gaan worden van de omliggende wijken, maar dat is niet het geval. Het krijgt een eigen karakter en wordt een mooie, groene en diverse woonwijk die qua uitstraling wel goed aansluit bij de andere wijken. Het zal vast veel mensen aanspreken. Hoe nu verder in deze tijd van corona? Daar ben ik ook benieuwd naar. Ik ben benieuwd naar het tijdpad en of er of nog bezwaar wordt gemaakt. Als klankbordgroep blijven we graag aangesloten en meedenken.”

Een wijk van iedereen…

26 juni 2020 – Op 2 juli neemt landschapsarchitect Linde Elsinga (ECHO, voorheen Plein06) u mee in de plannen voor ’t Suyt II. Want er is nogal wat gebeurd. ECHO en de gemeente hechten, net als de omwonenden, belang aan het behoud van het polderlandschap. In de plannen zit dat groene karakter daarom volledig verweven. ’t Suyt II zit overigens nu in de fase dat het echt leuk gaat worden: toekomstige bewoners van ’t Suyt kunnen binnenkort de contouren van de wijk gaan zien. Vanaf deze plek vertelt Linde u graag wat u kunt verwachten op 2 juli. “Wat een gave wijk wordt ’t Suyt II! Ik kijk ernaar uit om de plannen met u te delen. Ik verwacht dat veel mensen hun eigen inbreng zullen herkennen. En vinden dat er een passend en bijzonder plan is ontstaan. We geven tijdens de (online) informatieavond meer details vrij over de wijk. En gaan in op de vragen die u heeft. Zoals over de verkeersstromen en de ontsluitingen. Ook laten we u al een aantal mooie sfeerbeelden zien! Zo krijgt u een goed beeld van hoe de wijk eruit komt te zien.”

Nalezen wat er in het afgelopen jaar allemaal is gebeurd? Op tsuyt.nl vindt u de terugkoppeling van alle informatiebijeenkomsten.

Werken volgens planning!

26 juni 2020 – Het is even stil geweest vanuit ’t Suyt. Ook wij moesten onze prioriteiten anders stellen vanwege corona. Juist in deze bijzondere tijd hebben we gelukkig wel stappen kunnen (en mogen) zetten. Het streven is nog om de planning te halen en verderop in deze mailing vindt u de tijdlijn waarlangs we werken.

Waar zijn we in de afgelopen tijd mee bezig geweest? Een tipje van de sluier is dat we op basis van de duurzaamheidsvisie concrete eisen mee kunnen geven aan ontwikkelaars. Onze visie en ambities voor (minimaal) energie neutrale woningen en een circulaire, klimaatadaptieve wijk, worden vertaald in concrete randvoorwaarden. Een derde van alle woningen is bestemd voor sociale huur. Samen met Woonpartners Midden-Holland kijken we naar de invulling hiervan. Daarnaast starten we op korte termijn met de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure. Dat doen we tijdig om niet te veel uit te lopen op de planning, mede met het oog op corona. De formele procedure hiervoor gaat in november van start. In oktober stelt de raad pas het stedenbouwkundig plan met alle uitgangspunten vast. Pas daarna kunnen we verder.

Tara van den Ban, Projectleider ’t Suyt

Online informatiebijeenkomst – Doet u ook mee?

16 juni 2020 – Op donderdag 2 juli organiseert ’t Suyt een bijeenkomst voor omwonenden. Door de coronamaatregelen houden we deze bijeenkomst online via ZOOM. We presenteren u graag de plannen voor de nieuwe woonwijk. Uw laatste vragen kunt u via de chat aan ons stellen. We beantwoorden ze graag!

Wilt u deelnemen? Meld u dan aan via de mail. Daarna ontvangt u een bevestiging en de link voor de ZOOM-bijeenkomst (LET OP: Meld u zich niet aan, dan kunt u ook niet deelnemen aan de bijeenkomst). Kunt u niet bij de bijeenkomst zijn: geen nood, we nemen de presentatie op. U kunt deze terug kijken via tsuyt.nl en onze socials. Heeft u géén mogelijkheid om online mee te doen? Meldt u zich telefonisch via 14 0182.

Veelgestelde vragen

20 mei 2020 – De ontwikkeling van ’t Suyt II zou wellicht vragen kunnen oproepen. De meest gestelde vragen tot nu toe hebben we gebundeld in een memo. Er wordt onder meer uitgebreid toelichting gegeven op de keuze van het integreren van de reststrook in het nieuwe gebied. Dit is een resultaat van het doorlopen participatietraject met omwonenden en de klankbordgroep van ’t Suyt II. Deze groep bestaat uit omwonenden van: ’t Suyt I, de Meander, de Onderweg, de Plasweg en (mogelijke) toekomstige bewoners. In de memo nemen we u stap voor stap mee in de totstandkoming van het ontwerp voor fase II. Ook vragen over de ontsluiting (waar deze precies komt en wat dit betekent) worden beantwoord. We nodigen u uit de memo met veelgestelde vragen te downloaden om alles op uw gemak nog eens te lezen.

Verkeersmaatregelen Florijnlaan

2 april 2020 – Op de Florijnlaan wordt te hard gereden: althans dat wordt zo ervaren door omwonenden. In eerdere klankbordgroepsessies van omwonenden van ’t Suyt is dit meerdere malen aangekaart. Inmiddels is er onderzoek gedaan, zowel naar het (te) hard rijden als naar de mogelijkheid om de inrit van Be Fair te wijzigen. Het onderzoeksbureau heeft verschillende metingen uitgevoerd en zij adviseren om verschillende snelheid remmende maatregelen te nemen die van de Florijnlaan een echte 30km/u zone moeten maken. De gemeente gaat het volgende oppakken: twee bestaande drempels verhogen, een nieuw plateau aanleggen bij de Dukaatlaan en Florijnlaan, een nieuw plateau aan de Florijnlaan en de Caroluslaan en een nieuwe drempel bij het Hospice. Daarnaast komt er bij de ingang van Be Fair een bord met ‘let op uw snelheid’ en wordt aan begin van de Plasweg nogmaals een 30km/u bord geplaatst. Deze snelheidsremmende maatregelen worden op korte termijn doorgevoerd.

“Samenwerking was plezierig en professioneel”

17 maart 2020 – Ook dit keer geven wij graag het woord aan een van de klankbordgroepleden om zijn ervaring te delen. Nico van der Plas: “Ik vond de samenwerking tussen klankbordgroep en gemeente plezierig en professioneel. Het voorgestelde plan is, in een aantal bijeenkomsten, stap voor stap met ons besproken en verder ingevuld. Onze opmerkingen en suggesties zijn daarbij goed meegenomen en hebben ook daadwerkelijk geleid tot aanpassingen. Zo was er in de eerste schetsen, na het besluit om de naastgelegen groenstrook bij het plan te betrekken, weinig ruimte voor water. In de nieuwe opzet is dit gelukkig weer ruimschoots teruggebracht met bijvoorbeeld een centrale waterloop. Ook zijn onze bezwaren tegen één ingang van de wijk aan de Florijnlaan serieus genomen en zijn er nu meerdere ontsluitingen. Dat lijkt ons belangrijk voor de doorstroming en bereikbaarheid van de wijk. Er ligt nu een mooi integraal ontwerp met een goede balans tussen duurzame en leefbare oplossingen. ’t Suyt II wordt een mooie, groene wijk met een parkachtig middengebied en veel water. Waar eerst alleen contouren duidelijk waren, ligt er nu een mooi integraal plan. Wat mij betreft een geslaagd ontwerp waar het volgens mij zeer mooi wonen wordt.”

LET OP! Inloopavond op 16 maart gaat niet door!

13 maart 2020 – De inloopavond van 16 maart van gaat NIET door. Hiermee volgt gemeente Waddinxveen de landelijke maatregelen over het coronavirus, die op donderdag 12 maart zijn aangekondigd.

Evenementen waar meer dan 100 mensen aanwezig zijn, worden afgelast
Dat geldt dus ook voor deze bijeenkomst.

Zodra een nieuwe datum bekend is, hoort u dit van ons
Op dit moment is een nieuwe datum nog niet bekend.

Heeft u vragen over het coronavirus, dan adviseren wij u de landelijke berichtgeving te volgen
U doet dit via www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Lokale informatie volgt u via www.waddinxveen.nl.

Met een kritische blik

12 maart 2020 – Stedenbouwkundigbureau plein06 ontwierp de plannen voor het nieuwe woongebied in ’t Suyt II en landschapsarchitect Linde Elsinga was natuurlijk bij alle sessies met omwonenden en klankbordgroep aanwezig. “Ik heb de samenwerking met de inwoners van Waddinxveen als heel prettig ervaren. Door hun kritische blik en goede feedback is het stedenbouwkundig plan echt beter geworden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de inpassing van de nieuwe woningen ten opzichte van de bestaande bebouwing. Er is meer aandacht voor de randen van het projectgebied gekomen in het ontwerp: brede groenzones met volle beplanting en meer ruimte voor bestaande watergangen om een grotere ‘buffer’ te creëren. De klankbordgroep heeft er ook mede voor gezorgd dat de waterstructuur echt de ‘ruggengraat’ van het plangebied is. Ik ben blij dat we samen met de inwoners de ambities van dit plan naar een hoger niveau hebben getild.”