Contrast
Groter

Nieuws

Een woonwijk met een groen hart

Dit zegt precies waar ’t Suyt 2 voor staat: een duurzame woonwijk met veel groene elementen. Want wist u dat naast het plukbos en de schapenweide er straks in dit gebied meer dan 30 verschillende soorten bomen staan! Denk bijvoorbeeld aan Beuken, Lijsterbessen, de Gele Kornoelje, Zwarte Es en Knotwilgen. De keuze waar welke boomsoort komt, is zorgvuldig gemaakt. We hebben gekeken naar groeiomstandigheden en bodemtypes. En hoe de bomen reageren op het snel veranderende klimaat; steeds droger en warmer, tegelijk met heftige regenval of droogte. Ook de eigenschappen en sfeer die groen met zich meebrengt speelt een rol. De bomen moeten bijvoorbeeld niet allemaal tegelijk in bloei staan en in een ander seizoen allemaal kaal zijn.

U hoort het: groen is en blijft een belangrijk thema binnen ’t Suyt 2. In de volgende nieuwsbrief vertellen we graag meer over de struiken en planten die in ’t Suyt 2 komen en over de plannen op het gebied van duurzaamheid. Neem een kijkje op www.tsuyt.nl voor meer informatie.

Claire Boels
Projectleider ’t Suyt 2

Aanleg plukbos: helpt u ook mee?

Vindt u het leuk om bij te dragen aan het vergroenen van ’t Suyt 2? Met als extraatje lekker buiten bezig zijn? Dan nodigen we u graag uit om te helpen bij de aanleg van het toekomstige plukbos! We planten de bomen op 17 januari om 15.00 uur, samen met o.a. wethouder Albert Kerssies. Zowel volwassenen als kinderen zijn van harte welkom. Graag horen we vooraf of u erbij wil zijn. Aanmelden kan via info@tsuyt.nl. In januari ontvangt u nog een uitnodiging. Zet u de datum alvast in uw agenda?

Wij planten het plukbos al aan, nog voordat de bouw van de woningen start. De vraag om snel met het plukbos te beginnen, kwam vanuit de klankbordgroep en daar zijn we blij mee. Als straks de eerste woningen in ’t Suyt 2 staan, is er al een mooi begin van het bos. De bomen hebben nog even de tijd nodig om te groeien, dus het kan zijn dat het fruit het eerste woonjaar nog niet rijp genoeg is. Maar het vooruitzicht is dat u uw eigen noten of fruit straks dichtbij huis kunt plukken.

Voorbereidingen voor de bouw…

’t Suyt 2 zet mooie stappen. Zoals u wellicht gezien heeft ligt de voorbelasting van de grond er al. Het zand dat daarvoor nu gestort is, zorgt dat de grond straks klaar is om bebouwd te worden. Om de grond verder bouwrijp te maken, moeten er nog andere voorbereidingen getroffen worden. Zoals het leggen van kabels en leidingen. Het eerste voorbereidende werk start begin 2024.

Nieuws uit de buurt: Tiny houses

Vlak naast ’t Suyt 2, aan de Florijnlaan, zijn er plannen voor zes tiny houses. Dit zijn kleine koopwoningen in een hofje. Deze woningen zijn bedoeld voor starters, worden gasloos en krijgen een dak met ingebouwde zonnepanelen. Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt het plan voor de tiny houses en heeft een omgevingsvergunning verleend.

Een nieuwe wijk met voor ieder wat wils

Het is voor u waarschijnlijk niets nieuws: de vraag naar woningen is groot, ook in Waddinxveen. Wij zijn blij dat we met de ontwikkeling van ‘t Suyt II een deel van die vraag kunnen invullen. Er is ruimte voor 160 woningen in alle vormen en prijsklassen: er komen eengezinswoningen met tuin, appartementen met balkon én kavels waar kopers zelf hun droomhuis kunnen bouwen. Een wijk met voor ieder wat wils. Het mooie is dat alle woningen omringd zullen zijn door veel groen. Koop of huur, vrijstaand of rijtjeshuis: ze grenzen aan de omringende bomenlaan of kijken uit op het groenblauwe hart van de wijk. Vanaf de voor- of achterdeur hebben alle huizen direct toegang tot de wandelpaden. ’t Suyt II wordt een groene, duurzame wijk waar we trots op mogen zijn.

Over de vervolgstappen en het werk waar wij op de achtergrond mee bezig zijn, leest u meer in deze nieuwsbrief. Voor nu wens ik u alvast een goede zomer!

Claire Boels
Projectleider ’t Suyt

Bouw ’t Suyt II gaat door!

En daar zijn we blij mee. De Raad van State heeft in haar uitspraak van 3 mei aangegeven dat de plannen voor ’t Suyt II voldoen aan de afspraken, wetten en regels die gelden voor het project en het gebied.

De positieve uitspraak van de Raad van State betekent dat de gemeente verder kan met de voorbereidingen voor de bouw en verkoop van de grond.

Een trotse wethouder

Wethouder Kerssies vertelt in een video waarom de nieuwbouw in ’t Suyt fase II zo belangrijk is voor Waddinxveen. Veel kijkplezier!

’t Suyt II: een woonwijk met een groen hart

Ziet u zichzelf al wonen op deze mooie plek? Keus genoeg, want ’t Suyt II krijgt 160 nieuwe woningen. Er komen huurwoningen, koopwoningen en vrijstaande huizen. In het inrichtingsplan is goed te zien waar je straks heerlijk met de hond kunt wandelen of waar de kinderen kunnen spelen. Een heerlijke plek, midden in het groen en tegelijk dichtbij onder andere de winkels, de scholen en het station.

In ’t Suyt II komen straks vier verschillende delen, met allemaal een eigen sfeer. De woningen verschillen per deel in uitstraling, vorm en grootte én in kleuren en materialen. Wat het dan weer tot een eenheid maakt is het openbaar gebied, met schelpenpaden, beklinkerde wegen en grasbetontegels die voor groen op de parkeerplaatsen zorgen.

Duurzaamheid speelt in de nieuwe woonwijk een belangrijke rol. We vangen bij hevige regenval het overtollige water op in watergangen. Om de gevolgen van extreme hitte tegen te gaan, maken we schaduwplekken.
We houden rekening met de veelvoorkomende diersoorten in de omgeving. Daarvoor plaatsen we nestkasten voor vogels of maken we poeltjes. Zo kunnen ook de kleinste (bodem)dieren in dit waterrijke en groene gebied goed leven.

Een deel van het gebied, ter hoogte van de Florijnlaan, blijft overigens onbebouwd. Hier komt een plukbos en een natuurlijke speeltuin voor kinderen. En een echte eyecatcher zijn de wollige bewoners van ’t Suyt in de schapenweide: vanuit uw voordeur maakt u makkelijk een ommetje om kennis te maken.

Ontwikkeling ’t Suyt II kan door!

En daar zijn we blij mee. De Raad van State heeft in haar uitspraak van 3 mei aangegeven dat de plannen voor ’t Suyt II voldoen aan de afspraken, wetten en regels die gelden voor het project en het gebied.

De positieve uitspraak van de Raad van State betekent dat de gemeente verder kan met de verkoop van de grond. ’t Suyt II bestaat uit een mix van sociale huurwoningen, koopwoningen en vrijstaande huizen. Dit woningbouwprogramma vraagt om een zorgvuldige aanpak en daar gaan we nu mee verder. Het doel is om in de loop van 2024 te beginnen met de bouw.

In het bestemmingsplan voor ’t Suyt II is ruimte voor 160 nieuwe woningen. Het wordt een woonwijk die autoluw is en veel groen en water heeft. Er komt een plukbos en een speelplek voor kinderen. De huidige schapenweide is vergroot, op initiatief van omwonenden. Meer weten over het bestemmingsplan? Kijk dan hier. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief via info@tsuyt.nl.

Update van de beroepsprocedure

Nieuwbouwprojecten in Nederland lopen niet altijd volgens planning. Dit komt soms omdat bepaalde bouwmaterialen er niet zijn of door een tekort aan personeel bij de bouwbedrijven. Op dit moment is er bij de afdeling bestuursrecht van de Raad van State een tekort aan personeel vanwege de vele rechtszaken. De behandeling van beroepsprocedures tegen onder meer bestemmingsplannen loopt daardoor vertraging op. Dit laatste raakt de ontwikkeling van ’t Suyt II. Dit leggen we graag uit.

In een bestemmingsplan staan regels hoe de grond in een gemeente mag worden gebruikt. Ook staat hierin waar je je aan moet houden als je op die grond wil bouwen. Zijn er nieuwe plannen voor een gebied? Dan moet het bestemmingsplan dat op dat moment geldt, worden aangepast. Daarvoor zijn er wettelijk bepaalde stappen te zetten. Eerst is er een ontwerpbestemmingsplan, dat we als gemeente openbaar maken. Daarop kunnen belanghebbenden, zoals mensen die in het gebied wonen of werken, hun mening geven. Bij de gemeente noemen we dat ‘zienswijzen’. Zienswijzen kunnen aanleiding zijn om het bestemmingsplan aan te passen. Zodra de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststelt, is het definitief. De gemeenteraad controleert daarbij goed waarom zienswijzen wel of niet zijn meegenomen.

Op 15 december 2021 is het bestemmingsplan voor ’t Suyt II door de gemeenteraad van Waddinxveen vastgesteld. Hiertegen is beroep ingesteld. De Raad van State behandelt het beroepschrift en neemt een beslissing of het gegrond is. Anders gezegd, erwordt dan gekeken of de persoon die het beroep heeft ingesteld, gelijk heeft. Normaal gesproken doet de raad uitspraak binnen zes maanden na het aflopen van de beroepstermijn. In dit geval zou dat uiterlijk begin september 2022 zijn geweest. Tot nu toe kwam de Raad van State echter nog niet aan de zaak van ’t Suyt II toe. Het college van B&W van Waddinxveen heeft meerdere malen gevraagd naar een datum van behandeling. Inmiddels hebben we bericht gehad dat de zaak op 20 april wordt behandeld. We hopen die dag ook te horen wanneer de uitspraak volgt.