Contrast
Groter

Nieuws

Ontwikkeling ’t Suyt II kan door!

En daar zijn we blij mee. De Raad van State heeft in haar uitspraak van 3 mei aangegeven dat de plannen voor ’t Suyt II voldoen aan de afspraken, wetten en regels die gelden voor het project en het gebied.

De positieve uitspraak van de Raad van State betekent dat de gemeente verder kan met de verkoop van de grond. ’t Suyt II bestaat uit een mix van sociale huurwoningen, koopwoningen en vrijstaande huizen. Dit woningbouwprogramma vraagt om een zorgvuldige aanpak en daar gaan we nu mee verder. Het doel is om in de loop van 2024 te beginnen met de bouw.

In het bestemmingsplan voor ’t Suyt II is ruimte voor 160 nieuwe woningen. Het wordt een woonwijk die autoluw is en veel groen en water heeft. Er komt een plukbos en een speelplek voor kinderen. De huidige schapenweide is vergroot, op initiatief van omwonenden. Meer weten over het bestemmingsplan? Kijk dan hier. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief via info@tsuyt.nl.

Update van de beroepsprocedure

Nieuwbouwprojecten in Nederland lopen niet altijd volgens planning. Dit komt soms omdat bepaalde bouwmaterialen er niet zijn of door een tekort aan personeel bij de bouwbedrijven. Op dit moment is er bij de afdeling bestuursrecht van de Raad van State een tekort aan personeel vanwege de vele rechtszaken. De behandeling van beroepsprocedures tegen onder meer bestemmingsplannen loopt daardoor vertraging op. Dit laatste raakt de ontwikkeling van ’t Suyt II. Dit leggen we graag uit.

In een bestemmingsplan staan regels hoe de grond in een gemeente mag worden gebruikt. Ook staat hierin waar je je aan moet houden als je op die grond wil bouwen. Zijn er nieuwe plannen voor een gebied? Dan moet het bestemmingsplan dat op dat moment geldt, worden aangepast. Daarvoor zijn er wettelijk bepaalde stappen te zetten. Eerst is er een ontwerpbestemmingsplan, dat we als gemeente openbaar maken. Daarop kunnen belanghebbenden, zoals mensen die in het gebied wonen of werken, hun mening geven. Bij de gemeente noemen we dat ‘zienswijzen’. Zienswijzen kunnen aanleiding zijn om het bestemmingsplan aan te passen. Zodra de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststelt, is het definitief. De gemeenteraad controleert daarbij goed waarom zienswijzen wel of niet zijn meegenomen.

Op 15 december 2021 is het bestemmingsplan voor ’t Suyt II door de gemeenteraad van Waddinxveen vastgesteld. Hiertegen is beroep ingesteld. De Raad van State behandelt het beroepschrift en neemt een beslissing of het gegrond is. Anders gezegd, erwordt dan gekeken of de persoon die het beroep heeft ingesteld, gelijk heeft. Normaal gesproken doet de raad uitspraak binnen zes maanden na het aflopen van de beroepstermijn. In dit geval zou dat uiterlijk begin september 2022 zijn geweest. Tot nu toe kwam de Raad van State echter nog niet aan de zaak van ’t Suyt II toe. Het college van B&W van Waddinxveen heeft meerdere malen gevraagd naar een datum van behandeling. Inmiddels hebben we bericht gehad dat de zaak op 20 april wordt behandeld. We hopen die dag ook te horen wanneer de uitspraak volgt.

Wonen in de groenste wijk van Waddinxveen

Vroeger stond Waddinxveen bekend om haar meubel- en papierindustrie. Tegenwoordig staat Waddinxveen te boek ais grootste groeigemeente van Nederland. In vijf jaar tijd is het aantal inwoners flink toegenomen. De gemeente telt ruim 32.000 inwoners. Vanuit verschillende plekken in Nederland weten mensen onze gemeente te vinden. Een prachtige ontwikkeling!

Waddinxveen ligt midden in het veenweidegebied van het Groene Hart, pal aan de Gouwe. Het mooie is dat Waddinxveen voorzieningen heeft die horen bij een stad, én de gezelligheid en saamhorigheid heeft van een dorp. Er is van alles te beleven . Binnen no-time ben je bij voorzieningen als winkels, scholen en restaurants. Er is een groot verenigingsleven voor sport en cultuur, er zijn kerken en volop mogelijkheden voor recreatie.

’t Suyt II wordt een aantrekkelijke, groene woonbuurt waar duurzaamheid leeft, energie is om te delen en u ‘natuurlijk’ woont. Dit ziet u straks terug in de openbare ruimte en in de woningen. Er komt veel groen in de wijk en het wordt klimaat adaptief en natuur inclusief ingericht. Op de gebouwen komt straks zonnepanelen, groene erfafscheidingen en natuurlijke materialen. Kortom in ’t Suyt II woont u straks ‘Natuurlijk en energiek’. Het wordt een woonwijk voor jong en oud; goed bereikbaar met de auto én met het openbaar vervoer. Logisch met de A12, de A20 en alle grote steden in de Randstad binnen handbereik. Waddinxveen heeft drie stations waarvan het station-centraal dicht in de buurt van ’t Suyt II ligt.

Heeft u al een kijkje genomen bij de toekomstige woonplek?

Hoe is het nu met: de rugstreeppad

Een tijdje geleden hebben we ervoor gezorgd dat de rugstreeppadden een fijn thuis kregen in ’t Suyt II. We hebben maatregelen genomen om straks te kunnen bouwen zonder deze beschermde dieren te storen. Bijvoorbeeld door biotopen te maken, waar de padden kunnen voortplanten, overwinteren en schuilen. Ook dit jaar houdt ecoloog Marcel Schildwacht de rugstreeppadden nauw in de gaten. “Op dit moment zijn ze in winterslaap. Als het warmer wordt, worden ze wakker. Als ik een rugstreeppad was, zou ik het in de biotopen prima naar mijn zin hebben. En daar dus ook graag blijven. Er is namelijk alles aanwezig, wat een rugstreeppad nodig heeft: veel groen, laag water dat snel opwarmt, stenen om onder weg te kruipen en zand om in te graven. Een echt paddenparadijs!”

“De padden zijn nu nog een beetje verstopt, maar in de lente gaat u als omwonende ook merken dat ze er zijn. In april/mei willen ze zich namelijk graag voortplanten. De mannetjes imponeren de vrouwtjes door te ‘zingen’. Dat doen ze vooral ‘s avonds in koor en dat is goed te horen. Vooral als het overdag warm is en ’s avonds juist nog een beetje vochtig. We denken er nu over om in ’t Suyt meer biotopen te maken voor de padden. Zodat ze graag op deze plek in ’t Suyt blijven.”

Om verder te mogen gaan met het nieuwbouwproject, moesten we nu en in de toekomst een rugstreeppad-vriendelijk bouwterrein inrichten. De rugstreeppad is een beschermde diersoort. Volgens de Wet natuurbescherming mag je zijn leefgebied dan ook niet verstoren met bouwwerkzaamheden. Gelukkig hebben we met de biotopen en paddenschermen gezorgd dat het bouwgebied voldoet aan de eisen vanuit de Wet natuurbescherming en hebben we een ontheffing op deze wet ontvangen. Dit betekent dat we in het gebied mogen bouwen.

 

’t Suyt II – Tijd voor een update!

Nieuwbouwprojecten in Nederland lopen niet altijd volgens planning. Dit komt soms omdat bepaalde bouwmaterialen er niet zijn of door een tekort aan personeel bij de bouwbedrijven. Op dit moment is er bij de afdeling bestuursrecht van de Raad van State een tekort aan personeel. De behandeling van bezwaren op bestemmingsplanprocedures lopen daardoor vertraging op. Dit laatste raakt de ontwikkeling van ’t Suyt II. We leggen u graag uit waarom en wat dit betekent.

 

Op 15 december 2021 is het bestemmingsplan voor ’t Suyt II door de gemeenteraad van Waddinxveen vastgesteld. Hierop heeft een omwonende bezwaar en beroep ingediend. De Raad van State behandelt een beroep en neemt een beslissing of het gegrond is. Normaal gesproken doen ze uitspraak binnen zes maanden na het aflopen van de beroepstermijn. In dit geval zou dat uiterlijk begin september 2022 zijn geweest. Tot nu toe kwam de Raad van State echter nog niet aan de zaak van ’t Suyt toe. Het college van B&W van Waddinxveen heeft meerdere malen gevraagd naar een datum van behandeling, maar heeft die nog niet gekregen. We verwachten vooralsnog die uitspraak niet voor halverwege 2023. Dit heeft gevolgen voor de planning van de uitgifte van de grond voor het project. Hieronder vindt u de aangepaste planning.

Ecoloog Marcel Schildwacht over de Rugstreeppad

Met Ecoloog Marcel Schildwacht gingen wij op pad in ’t Suyt om meer te leren over de Rugstreeppad. Benieuwd naar hoe er wordt gezorgd dat de omgeving leefbaar blijft voor de padden, ook als er straks gebouwd en gewoond wordt? Marcel legt het in het filmpje haarfijn uit.

Lekker buiten in ’t Suyt!

9 juni 2022 – De mensen die in de buurt van ’t Suyt wonen, namen vorig jaar het initiatief voor een (permanente) schapenweide in ’t Suyt. “Dat past natuurlijk helemaal bij de landelijke uitstraling en daarom waren we erg blij met dit plan,” vertelt projectleider Daan Vegter. “Bovendien is het leuk dat dit echt vanuit de omwonenden zelf is gekomen. In mei is de bruikleenovereenkomst ondertekend. De initiatiefnemers ‘lenen’ de grond van de gemeente. En we hebben afspraken gemaakt over de bestemming en het onderhoud. Er moet echt samenhang komen tussen de weide en de wijk. Daarom zullen er leuke activiteiten komen voor de buurt, zoals het samen scheren van de schapen!”

De schapen waren al een tijdje aan het grazen op deze plek, maar door het werk aan de poeltjes voor de rugstreeppad moesten ze tijdelijk verhuizen. Initiatiefnemers Barth van Laar, Dirk Koetsier en Pim Nolen zijn blij met de nieuwe schapenweide. Barth: “Het is echt heel leuk dat het nieuwe stuk van de weide al vorm krijgt. Door de aanleg van de poel, is er ook gelijk aankleding voor dit deel van het groen. En de schapen hebben straks nog meer weide om van te genieten. Iedereen is welkom om kennis te maken met de nieuwe buurtjes. Tot snel!”

Nieuwe bewoners in ’t Suyt: de rugstreeppad

9 juni 2022 – In juni vorig jaar was er ineens een nieuwe bewoner in ’t Suyt: de rugstreeppad. Dat betekende wel iets, want dit is een beschermd diertje. We namen een ecoloog in de arm zodat de rugstreeppad kan blijven wonen in het plangebied en we tegelijk ook verder kunnen met de ontwikkeling. Vanaf maart leidde dat tot een aantal concrete acties. Ecoloog Marcel Schildwacht vertelt. “De rugstreeppad is een bijzonder dier; hij heeft een opvallend uiterlijk door de gele streep op zijn rug. Om hem een fijn leefgebied te geven, hebben we twee biotopen geplaatst. Dit zijn een soort ondiepe poeltjes, waar de Rugstreeppad kan voortplanten, overwinteren en schuilen. Eén van die poeltjes ligt tussen de nieuwe Bentwoudlaan en de voetbalvelden van Be Fair. De andere in de groene zone van ’t Suyt II. Daarnaast hebben we het toekomstige bouwterrein afgeschermd met paddenschermen.

Ontdekkingsreizigers
De rugstreeppad is trouwens een echte ontdekkingsreiziger. Bij de start van de voorbereidende werkzaamheden, de voorbelasting, waren de padden nog nergens te vinden. Nadat er een nieuwe sloot was gemaakt, kwamen ze naar ‘t Suyt. Deze padden hebben een enorm reukvermogen en zo ontdekken ze dat er nieuwe plekken zijn om zich voort te planten. Door hun verhuizing naar ’t Suyt moesten er maatregelen getroffen worden om de woonwijk te kunnen bouwen. Met de biotoop aanpassingen hebben de padden nu een nieuwe leefomgeving in een zogeheten compensatiegebied. De biotopen hebben geen verbinding met de sloten in de omgeving. Het water in de poeltjes warmt daardoor sneller op en de waterkwaliteit is groter. We hebben ook stenen en zand aangebracht, zodat ze zich kunnen verstoppen voor ‘roofdieren’ en kunnen overwinteren. Nu het warmer wordt, komen ze uit hun winterslaap en worden ze met de paddenschermen naar de waterpoel geleid. De schermen hebben een overstap waar de padden maar vanaf één kant in kunnen. Hierdoor blijven ze in de poelen en gaan niet alsnog terug naar het bouwterrein. Hoe ze zich in de toekomst gaan bewegen weten we natuurlijk niet, maar de kans is heel groot dat ze in hun nieuwe, aantrekkelijk leefgebied blijven. En dat is ook precies de bedoeling!”

Werkzaamheden aan ’t Suyt II

18 maart 2022 – De gemeente gaat vanaf maandag 21 maart een aantal werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn voor de beschermde diersoort de rugstreeppad. Deze werkzaamheden zijn nodig voor de ontheffing op de Wet natuurbescherming (WnB) die door de gemeente is aangevraagd.

Er worden twee leefgebieden voor de rugstreeppad gemaakt (biotopen genaamd), zie de afbeelding voor de locatie. De eerste biotoop wordt buiten het plangebied tussen de nieuwe Bentwoudlaan en Be Fair geplaatst. De tweede biotoop ligt in ’t Suyt II, in de groene zone. Deze zone is met kleine aanpassingen geschikt gemaakt voor de beschermde diersoort.

Naast deze twee biotopen wordt er een paddenscherm rondom de voorbelasting geplaatst. De beschermde dieren kunnen zo het gebied uit, maar kunnen er niet meer in.

De werkzaamheden duren tot ca. 1 april en worden conform een verleende omgevingsvergunning uitgevoerd.

Kleine werkzaamheden aan ‘t Suyt fase II

4 februari 2022 – Vanaf 7 februari vinden er kleine werkzaamheden plaats aan de nieuw gegraven watergang op het perceel van ’t Suyt fase II.
Dit is nodig omdat de plannen zijn gewijzigd als gevolg van het inrichtingsplan. De watergang wordt hierdoor iets verplaatst.
De werkzaamheden worden volgens de huidige verleende omgevingsvergunning uitgevoerd.
Deze werkzaamheden duren ongeveer 4 weken.

Beschermde diersoort de rugstreeppad

De gemeente gaat ook nog een aantal andere werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn voor de beschermde diersoort de rugstreeppad.
Als er meer bekend is over deze werkzaamheden dan informeren wij u hierover.