Contrast
Groter

Nieuws

Wonen in de groenste wijk van Waddinxveen

Vroeger stond Waddinxveen bekend om haar meubel- en papierindustrie. Tegenwoordig staat Waddinxveen te boek ais grootste groeigemeente van Nederland. In vijf jaar tijd is het aantal inwoners flink toegenomen. De gemeente telt ruim 32.000 inwoners. Vanuit verschillende plekken in Nederland weten mensen onze gemeente te vinden. Een prachtige ontwikkeling!

Waddinxveen ligt midden in het veenweidegebied van het Groene Hart, pal aan de Gouwe. Het mooie is dat Waddinxveen voorzieningen heeft die horen bij een stad, én de gezelligheid en saamhorigheid heeft van een dorp. Er is van alles te beleven . Binnen no-time ben je bij voorzieningen als winkels, scholen en restaurants. Er is een groot verenigingsleven voor sport en cultuur, er zijn kerken en volop mogelijkheden voor recreatie.

’t Suyt II wordt een aantrekkelijke, groene woonbuurt waar duurzaamheid leeft, energie is om te delen en u ‘natuurlijk’ woont. Dit ziet u straks terug in de openbare ruimte en in de woningen. Er komt veel groen in de wijk en het wordt klimaat adaptief en natuur inclusief ingericht. Op de gebouwen komt straks zonnepanelen, groene erfafscheidingen en natuurlijke materialen. Kortom in ’t Suyt II woont u straks ‘Natuurlijk en energiek’. Het wordt een woonwijk voor jong en oud; goed bereikbaar met de auto én met het openbaar vervoer. Logisch met de A12, de A20 en alle grote steden in de Randstad binnen handbereik. Waddinxveen heeft drie stations waarvan het station-centraal dicht in de buurt van ’t Suyt II ligt.

Heeft u al een kijkje genomen bij de toekomstige woonplek?

Hoe is het nu met: de rugstreeppad

Een tijdje geleden hebben we ervoor gezorgd dat de rugstreeppadden een fijn thuis kregen in ’t Suyt II. We hebben maatregelen genomen om straks te kunnen bouwen zonder deze beschermde dieren te storen. Bijvoorbeeld door biotopen te maken, waar de padden kunnen voortplanten, overwinteren en schuilen. Ook dit jaar houdt ecoloog Marcel Schildwacht de rugstreeppadden nauw in de gaten. “Op dit moment zijn ze in winterslaap. Als het warmer wordt, worden ze wakker. Als ik een rugstreeppad was, zou ik het in de biotopen prima naar mijn zin hebben. En daar dus ook graag blijven. Er is namelijk alles aanwezig, wat een rugstreeppad nodig heeft: veel groen, laag water dat snel opwarmt, stenen om onder weg te kruipen en zand om in te graven. Een echt paddenparadijs!”

“De padden zijn nu nog een beetje verstopt, maar in de lente gaat u als omwonende ook merken dat ze er zijn. In april/mei willen ze zich namelijk graag voortplanten. De mannetjes imponeren de vrouwtjes door te ‘zingen’. Dat doen ze vooral ‘s avonds in koor en dat is goed te horen. Vooral als het overdag warm is en ’s avonds juist nog een beetje vochtig. We denken er nu over om in ’t Suyt meer biotopen te maken voor de padden. Zodat ze graag op deze plek in ’t Suyt blijven.”

Om verder te mogen gaan met het nieuwbouwproject, moesten we nu en in de toekomst een rugstreeppad-vriendelijk bouwterrein inrichten. De rugstreeppad is een beschermde diersoort. Volgens de Wet natuurbescherming mag je zijn leefgebied dan ook niet verstoren met bouwwerkzaamheden. Gelukkig hebben we met de biotopen en paddenschermen gezorgd dat het bouwgebied voldoet aan de eisen vanuit de Wet natuurbescherming en hebben we een ontheffing op deze wet ontvangen. Dit betekent dat we in het gebied mogen bouwen.

 

’t Suyt II – Tijd voor een update!

Nieuwbouwprojecten in Nederland lopen niet altijd volgens planning. Dit komt soms omdat bepaalde bouwmaterialen er niet zijn of door een tekort aan personeel bij de bouwbedrijven. Op dit moment is er bij de afdeling bestuursrecht van de Raad van State een tekort aan personeel. De behandeling van bezwaren op bestemmingsplanprocedures lopen daardoor vertraging op. Dit laatste raakt de ontwikkeling van ’t Suyt II. We leggen u graag uit waarom en wat dit betekent.

 

Op 15 december 2021 is het bestemmingsplan voor ’t Suyt II door de gemeenteraad van Waddinxveen vastgesteld. Hierop heeft een omwonende bezwaar en beroep ingediend. De Raad van State behandelt een beroep en neemt een beslissing of het gegrond is. Normaal gesproken doen ze uitspraak binnen zes maanden na het aflopen van de beroepstermijn. In dit geval zou dat uiterlijk begin september 2022 zijn geweest. Tot nu toe kwam de Raad van State echter nog niet aan de zaak van ’t Suyt toe. Het college van B&W van Waddinxveen heeft meerdere malen gevraagd naar een datum van behandeling, maar heeft die nog niet gekregen. We verwachten vooralsnog die uitspraak niet voor halverwege 2023. Dit heeft gevolgen voor de planning van de uitgifte van de grond voor het project. Hieronder vindt u de aangepaste planning.

Ecoloog Marcel Schildwacht over de Rugstreeppad

Met Ecoloog Marcel Schildwacht gingen wij op pad in ’t Suyt om meer te leren over de Rugstreeppad. Benieuwd naar hoe er wordt gezorgd dat de omgeving leefbaar blijft voor de padden, ook als er straks gebouwd en gewoond wordt? Marcel legt het in het filmpje haarfijn uit.

Lekker buiten in ’t Suyt!

9 juni 2022 – De mensen die in de buurt van ’t Suyt wonen, namen vorig jaar het initiatief voor een (permanente) schapenweide in ’t Suyt. “Dat past natuurlijk helemaal bij de landelijke uitstraling en daarom waren we erg blij met dit plan,” vertelt projectleider Daan Vegter. “Bovendien is het leuk dat dit echt vanuit de omwonenden zelf is gekomen. In mei is de bruikleenovereenkomst ondertekend. De initiatiefnemers ‘lenen’ de grond van de gemeente. En we hebben afspraken gemaakt over de bestemming en het onderhoud. Er moet echt samenhang komen tussen de weide en de wijk. Daarom zullen er leuke activiteiten komen voor de buurt, zoals het samen scheren van de schapen!”

De schapen waren al een tijdje aan het grazen op deze plek, maar door het werk aan de poeltjes voor de rugstreeppad moesten ze tijdelijk verhuizen. Initiatiefnemers Barth van Laar, Dirk Koetsier en Pim Nolen zijn blij met de nieuwe schapenweide. Barth: “Het is echt heel leuk dat het nieuwe stuk van de weide al vorm krijgt. Door de aanleg van de poel, is er ook gelijk aankleding voor dit deel van het groen. En de schapen hebben straks nog meer weide om van te genieten. Iedereen is welkom om kennis te maken met de nieuwe buurtjes. Tot snel!”

Nieuwe bewoners in ’t Suyt: de rugstreeppad

9 juni 2022 – In juni vorig jaar was er ineens een nieuwe bewoner in ’t Suyt: de rugstreeppad. Dat betekende wel iets, want dit is een beschermd diertje. We namen een ecoloog in de arm zodat de rugstreeppad kan blijven wonen in het plangebied en we tegelijk ook verder kunnen met de ontwikkeling. Vanaf maart leidde dat tot een aantal concrete acties. Ecoloog Marcel Schildwacht vertelt. “De rugstreeppad is een bijzonder dier; hij heeft een opvallend uiterlijk door de gele streep op zijn rug. Om hem een fijn leefgebied te geven, hebben we twee biotopen geplaatst. Dit zijn een soort ondiepe poeltjes, waar de Rugstreeppad kan voortplanten, overwinteren en schuilen. Eén van die poeltjes ligt tussen de nieuwe Bentwoudlaan en de voetbalvelden van Be Fair. De andere in de groene zone van ’t Suyt II. Daarnaast hebben we het toekomstige bouwterrein afgeschermd met paddenschermen.

Ontdekkingsreizigers
De rugstreeppad is trouwens een echte ontdekkingsreiziger. Bij de start van de voorbereidende werkzaamheden, de voorbelasting, waren de padden nog nergens te vinden. Nadat er een nieuwe sloot was gemaakt, kwamen ze naar ‘t Suyt. Deze padden hebben een enorm reukvermogen en zo ontdekken ze dat er nieuwe plekken zijn om zich voort te planten. Door hun verhuizing naar ’t Suyt moesten er maatregelen getroffen worden om de woonwijk te kunnen bouwen. Met de biotoop aanpassingen hebben de padden nu een nieuwe leefomgeving in een zogeheten compensatiegebied. De biotopen hebben geen verbinding met de sloten in de omgeving. Het water in de poeltjes warmt daardoor sneller op en de waterkwaliteit is groter. We hebben ook stenen en zand aangebracht, zodat ze zich kunnen verstoppen voor ‘roofdieren’ en kunnen overwinteren. Nu het warmer wordt, komen ze uit hun winterslaap en worden ze met de paddenschermen naar de waterpoel geleid. De schermen hebben een overstap waar de padden maar vanaf één kant in kunnen. Hierdoor blijven ze in de poelen en gaan niet alsnog terug naar het bouwterrein. Hoe ze zich in de toekomst gaan bewegen weten we natuurlijk niet, maar de kans is heel groot dat ze in hun nieuwe, aantrekkelijk leefgebied blijven. En dat is ook precies de bedoeling!”

Werkzaamheden aan ’t Suyt II

18 maart 2022 – De gemeente gaat vanaf maandag 21 maart een aantal werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn voor de beschermde diersoort de rugstreeppad. Deze werkzaamheden zijn nodig voor de ontheffing op de Wet natuurbescherming (WnB) die door de gemeente is aangevraagd.

Er worden twee leefgebieden voor de rugstreeppad gemaakt (biotopen genaamd), zie de afbeelding voor de locatie. De eerste biotoop wordt buiten het plangebied tussen de nieuwe Bentwoudlaan en Be Fair geplaatst. De tweede biotoop ligt in ’t Suyt II, in de groene zone. Deze zone is met kleine aanpassingen geschikt gemaakt voor de beschermde diersoort.

Naast deze twee biotopen wordt er een paddenscherm rondom de voorbelasting geplaatst. De beschermde dieren kunnen zo het gebied uit, maar kunnen er niet meer in.

De werkzaamheden duren tot ca. 1 april en worden conform een verleende omgevingsvergunning uitgevoerd.

Kleine werkzaamheden aan ‘t Suyt fase II

4 februari 2022 – Vanaf 7 februari vinden er kleine werkzaamheden plaats aan de nieuw gegraven watergang op het perceel van ’t Suyt fase II.
Dit is nodig omdat de plannen zijn gewijzigd als gevolg van het inrichtingsplan. De watergang wordt hierdoor iets verplaatst.
De werkzaamheden worden volgens de huidige verleende omgevingsvergunning uitgevoerd.
Deze werkzaamheden duren ongeveer 4 weken.

Beschermde diersoort de rugstreeppad

De gemeente gaat ook nog een aantal andere werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn voor de beschermde diersoort de rugstreeppad.
Als er meer bekend is over deze werkzaamheden dan informeren wij u hierover.

Bestemmingsplan ’t Suyt II vastgesteld!

23 december 2021 – De gemeente Waddinxveen heeft het voornemen om 160 woningen te bouwen tussen de Onderweg, ’t Suyt I en voetbalvereniging Be Fair. Het plan past niet binnen de kaders die de geldende bestemmingsplannen bieden waardoor er een nieuw bestemmingsplan nodig is. Op 15 december 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan van ’t Suyt II vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om in totaal 160 woningen te bouwen. Er is een stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan opgesteld om de opzet en uitstraling van de woningen op een zorgvuldige manier in de omgeving in te passen. Het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan kan als toetsingskader worden gebruikt nu het als addendum op de Welstandsnota 2015 vastgesteld is. Hiermee vervangt dit plan de welstandsvrije status dat het plangebied had. Lees meer op de pagina bestemmingsplan.

De vaststelling van het bestemmingsplan in een belangrijke stap voor de tweede fase van ’t Suyt. Want nu deze akkoord is en ook het inrichtingsplan definitief is, kunnen we doorgaan naar de volgende fase. Hierin zullen er marktpartijen geselecteerd worden en kunnen de plannen verder uitgewerkt worden om van ’t Suyt II een prachtige aanvulling te maken op de eerste fase.

Onderzoek duurzaamheid

29 oktober 2021 – ’t Suyt II is een bijzonder duurzaam nieuwbouwproject. In deze groene buurt staan drie duurzaamheidspijlers centraal, die zijn uitgewerkt in het duurzaamheidsambitieplan dat u via deze link kunt vinden.

1. Duurzaamheid leeft!

In ’t Suyt I is duurzaamheid al zichtbaar en tastbaar. In de ‘natuurlijke look and feel’ van de woningen en door de betrokkenheid van de bewoners die dankzij de zonnepanelen op de woningen bijdragen aan lokale energieopwekking. Ook dankzij de minimale verharding in hun tuinen helpen ze om Waddinxveen een stukje klimaat-bestendiger te maken. In ’t Suyt II zal zeker opvolging gegeven worden aan deze initiatieven.

2. Energie om te delen

Nul-op-de-meter woningen maken van ’t Suyt II een woonwijk met een ‘state-of-the-art’ energieconcept. Er wordt vooruitgekeken naar toekomstige ontwikkelingen, door slim om te gaan met de opgewekte energie. Wat is er leuker dan zelf opgewekte energie ook zelf te gebruiken? Een ‘energiemanagementsysteem’ en ‘smart grid-ready’ warmtepompen maken dit zeker mogelijk. Daarnaast kunnen elektrische auto’s worden opgeladen met zonnestroom die in ‘t Suyt is opgewekt.

3. Natuurlijk wonen

In ’t Suyt II is er aandacht voor biodiversiteit en klimaatverandering. Dit is vastgelegd in een integrale visie op het thema duurzaamheid. Zowel de woningen als de openbare ruimte worden ingericht voor dieren en planten en aangepast voor eventuele klimaatveranderingen. Zo wordt ’t Suyt II niet alleen een gezonde woonwijk, maar ook een inspiratiebron voor ‘duurzaamheid in de praktijk’.