Contrast
Groter

Nieuws

“Een gevarieerd en duurzaam programma!”

30 december 2020 – Sinds oktober 2020 heeft Waddinxveen een nieuwe wethouder ruimtelijke ontwikkeling: Martijn Kortleven. Wethouder Kortleven is dus ook verantwoordelijk voor ’t Suyt.  Wat vindt onze nieuwe wethouder van het plan? En heeft zijn komst invloed op de plannen voor de tweede fase. In een kort interview laat hij weten dat dit laatste niet aan de orde is. Wethouder Kortleven: “Mijn komst zal voor dit lopende plan geen directe gevolgen hebben. Het is een mooi woningbouwplan met veel groen en ik ga me ervoor inzetten om de eerder gestelde doelen te behalen. Mijn voorganger (Kirsten Schippers) heeft hoog ingezet op duurzaam en groen. Die ambities volg ik graag. Als gemeente is het goed om voorbeeldgedrag te tonen, om ook andere Waddinxveners te inspireren. Daarnaast ben ik enthousiast over het evenwichtige woonprogramma van dit plan. Er is ruimte voor duurdere woningen én ingezet op betaalbare huizen in zowel de koop- als huursector. Zo kan iedereen een plek krijgen in ’t Suyt II. Wat u van mij kunt verwachten als wethouder? Dat ik op de hoogte ben van alles wat er speelt in de wijk. En er voor open sta om met u van gedachten te wisselen over de verdere invulling van het plan. Bijvoorbeeld tijdens een van de bijeenkomsten die in 2021 gepland worden. Graag tot snel!”

Ook actief meedenken met de klankbordgroep?

30 december 2020 – Klankbordgroeplid Tineke Hofstra: “Ik ben al langere tijd betrokken bij de vorming van de plannen voor ’t Suyt II. De voorlichtings- bijeenkomsten zitten goed in elkaar en zijn duidelijk. Ik ben nu vooral benieuwd wanneer de uitvoering van het project plaatsvindt. Omdat ik graag aangesloten wil blijven bij wat er gaat gebeuren in mijn mogelijk nieuwe thuis, blijf ik ook in het vervolg actief betrokken. Wordt u mijn nieuwe klankbordgroep-collega?”

Disclaimer maart 2021: voor het vervolg van ’t Suyt II is er een gevarieerde groep geïnteresseerden, die actief meedenkt, daarmee is de nieuwe klankbordgroep een feit. U kunt zich nog wel aanmelden voor de wachtlijst van de klankbordgroep. Wanneer er een plekje vrijkomt, zullen wij u informeren of u nog interesse heeft. Aanmelden kan via info@tsuyt.nl.

De groenste wijk van Waddinxveen

30 december 2020 – Stedenbouwkundigbureau ECHO werkt op dit moment aan het verbeteren van het stedenbouwkundig plan. “Dat gebeurt door de aanpassingen van de gemeenteraad,” vertelt landschapsarchitect Linde Elsinga. “Wij hopen dat alles halverwege januari is doorgevoerd. Dan kan het nieuwe plan ook met iedereen worden gedeeld. Eén van de uitdagingen is om de tien extra woningen in te passen waarbij wij wel het oorspronkelijke plan willen aanhouden. Dat betekent dat wij slim moeten omgaan met de ruimte. De woningen in het originele plan zijn vooral twee-onder-een-kap of vrijstaand. Wij zullen andere soorten woningen gaan toevoegen, zoals een beneden/boven woning. De 10 extra woningen zullen gelijk worden verdeeld over het plan. Belangrijk is dat de aanpassingen van de raad niet nadelig zijn voor het groen. ’t Suyt II moet natuurlijk wel de groenste wijk van Waddinxveen blijven.”

Wat gebeurt er in 2021…

30 december 2020 – “U heeft het wellicht al meegekregen: het stedenbouwkundig plan voor ’t Suyt II is vastgesteld. Het plan was het resultaat van het participatietraject dat met de klankbordgroep en omwonenden is doorlopen. De gemeenteraad heeft wel een aantal wijzigingen doorgevoerd. Er komen bijvoorbeeld 160 (in plaats van 150) woningen en er is een aangepast woonprogramma. Ook zijn er extra voorstellen meegegeven voor de inrichting van het openbaar gebied. Op dit moment is het stedenbouwkundig bureau bezig om het plan aan te passen. Verderop vertelt Linde Elsinga u daar meer over.

Ook in 2021 staat er veel op de planning bij ‘t Suyt. Als alles volgens plan verloopt, starten wij in februari met de bestemmingsplanprocedure en het inrichtingsplan. En ondertussen wordt er in het gebied gewerkt aan de voorbelasting.

We blijven graag met u in gesprek, bijvoorbeeld tijdens een sessie van de klankbordgroep of een bredere bijeenkomst. Wilt u actief meedenken over uw toekomstige woonwijk? U kunt nog aansluiten bij de klankbordgroep. Ik hoor het graag via info@tsuyt.nl.

Voor nu wens ik u prettige feestdagen en blijf vooral gezond. Ik zie u graag in 2021!”

Hartelijke groet,
Tara van den Ban, Projectleider

Eerste werkzaamheden van start!

7 december 2020 – Het stedenbouwkundig plan voor ’t Suyt II is op 14 oktober goedgekeurd door de gemeenteraad. Dat betekent dat we nu echt van start gaan en beginnen met het voorbelasten van de grond. Vanaf maandag 07 december (week 50) starten de werkzaamheden. Voor de kerstdagen gaan we delen van het gebied opschonen, kleine slootjes dempen en de grote watergang verleggen. Na kerst worden grote bergen zand aangebracht op delen van het gebied. Deze zogenoemde voorbelasting zorgt ervoor dat de grond in elkaar wordt gedrukt. Zo wordt de grond geschikt om op te bouwen.

De voorbelasting blijft tussen 9 maanden en een jaar liggen om de grond zo veel mogelijk in elkaar te drukken. Hierdoor wordt de bouwgrond hard en dit verkleint later de kans op verzakking van de woningen en wegen. De stukken grasland waar geen zand op ligt, worden beheerd door schapen te laten grazen.

Vaststelling stedenbouwkundig plan

4 november 2020 – Op 14 oktober is in de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan voor ’t Suyt II besproken. Deze kunt u lezen via deze link. Dat plan is eerder goedgekeurd door het college van B&W. En was het resultaat van een mooi participatietraject dat met de klankbordgroep en omwonenden is doorlopen. De belangrijkste wijzigingen zetten we graag op een rijtje (kijk voor alle veranderingen op de pagina Ontwerptraject Nieuwe Fase via deze link.)
– er komen 160 woningen (in plaats van 150)
– meer ruimte voor goedkope koopwoningen en huur- en koopwoningen in het middensegment.
– er komt een tiny forest en extra aandacht gaat naar de groene buffer tussen de Onderweg en ’t Suyt II.

Informatieavond ’t Suyt groot succes!

13 juli 2020 – Op 2 juli nam Projectleider Tara van den Ban ruim 60 deelnemers mee in de plannen voor de tweede fase van ‘t Suyt. Dat gebeurde in een online meeting. Op het programma stond onder meer het proces van de totstandkoming van de plannen en de planning. Daaropvolgend ging landschaparchitecte Linde Elsinga in op de visie voor het plangebied. Zij vertelde onder meer over het woningprogramma (aantallen en mogelijke structuur van de wijk), het groen, water, speelplekken, verkeer en het parkeren. Ook duurzaamheid kwam ruimschoots aan bod. Daarna liet ze, aan de hand van schetsen en voorbeelden, zien hoe de nieuwe woonwijk straks zou kunnen worden. Heeft u de avond gemist of wilt u hem nog eens meemaken? Dat kan! Via deze link kunt u via YouTube terugkijken. De veelgestelde vragen en antwoorden kunt u hier terug lezen.

Mooi, groen en divers!

26 juni 2020 – Zonder klankbordgroep geen participatie. Althans niet op de manier waarop we bij de gemeente ’t Suyt II willen realiseren. De leden van de klankbordgroep geven in de verschillende fases hun mening op de plannen en ontwerpen. Natalie Berghoef is één van hen: “Ik vond het een plezierig proces. Ik woon in ’t Suyt I en ben aangesloten omdat ik graag meer over de nieuwe wijk wilde weten. Daarnaast vind ik een groene woonomgeving belangrijk en ik wist dat de ‘groenstrook’ naast het nieuwe woongebied ter discussie zou komen. Als lid van de klankbordgroep kun je meepraten. Die kans hebben we gepakt en onze mening is meegenomen in de uiteindelijke tekeningen. De nieuwe wijk krijgt een goede mix van bebouwing en groen. In het begin dacht ik dat ’t Suyt II een kopie zou gaan worden van de omliggende wijken, maar dat is niet het geval. Het krijgt een eigen karakter en wordt een mooie, groene en diverse woonwijk die qua uitstraling wel goed aansluit bij de andere wijken. Het zal vast veel mensen aanspreken. Hoe nu verder in deze tijd van corona? Daar ben ik ook benieuwd naar. Ik ben benieuwd naar het tijdpad en of er of nog bezwaar wordt gemaakt. Als klankbordgroep blijven we graag aangesloten en meedenken.”

Een wijk van iedereen…

26 juni 2020 – Op 2 juli neemt landschapsarchitect Linde Elsinga (ECHO, voorheen Plein06) u mee in de plannen voor ’t Suyt II. Want er is nogal wat gebeurd. ECHO en de gemeente hechten, net als de omwonenden, belang aan het behoud van het polderlandschap. In de plannen zit dat groene karakter daarom volledig verweven. ’t Suyt II zit overigens nu in de fase dat het echt leuk gaat worden: toekomstige bewoners van ’t Suyt kunnen binnenkort de contouren van de wijk gaan zien. Vanaf deze plek vertelt Linde u graag wat u kunt verwachten op 2 juli. “Wat een gave wijk wordt ’t Suyt II! Ik kijk ernaar uit om de plannen met u te delen. Ik verwacht dat veel mensen hun eigen inbreng zullen herkennen. En vinden dat er een passend en bijzonder plan is ontstaan. We geven tijdens de (online) informatieavond meer details vrij over de wijk. En gaan in op de vragen die u heeft. Zoals over de verkeersstromen en de ontsluitingen. Ook laten we u al een aantal mooie sfeerbeelden zien! Zo krijgt u een goed beeld van hoe de wijk eruit komt te zien.”

Nalezen wat er in het afgelopen jaar allemaal is gebeurd? Op tsuyt.nl vindt u de terugkoppeling van alle informatiebijeenkomsten.

Werken volgens planning!

26 juni 2020 – Het is even stil geweest vanuit ’t Suyt. Ook wij moesten onze prioriteiten anders stellen vanwege corona. Juist in deze bijzondere tijd hebben we gelukkig wel stappen kunnen (en mogen) zetten. Het streven is nog om de planning te halen en verderop in deze mailing vindt u de tijdlijn waarlangs we werken.

Waar zijn we in de afgelopen tijd mee bezig geweest? Een tipje van de sluier is dat we op basis van de duurzaamheidsvisie concrete eisen mee kunnen geven aan ontwikkelaars. Onze visie en ambities voor (minimaal) energie neutrale woningen en een circulaire, klimaatadaptieve wijk, worden vertaald in concrete randvoorwaarden. Een derde van alle woningen is bestemd voor sociale huur. Samen met Woonpartners Midden-Holland kijken we naar de invulling hiervan. Daarnaast starten we op korte termijn met de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure. Dat doen we tijdig om niet te veel uit te lopen op de planning, mede met het oog op corona. De formele procedure hiervoor gaat in november van start. In oktober stelt de raad pas het stedenbouwkundig plan met alle uitgangspunten vast. Pas daarna kunnen we verder.

Tara van den Ban, Projectleider ’t Suyt