Contrast
Groter

Nieuws

Maak kennis met Plein06

20 juni 2019 – Stedenbouwkundigbureau Plein06 maakt het ontwerp voor ’t Suyt II. Ze hebben veel ervaring en waren aangenaam verrast door de daadkracht van het projectbureau. Landschapsarchitect Linde Elsinga stelt zichzelf en het bedrijf graag aan u voor. “Plein06 is een Rotterdams ontwerpbureau dat ‘slim procesdenken’ combineert met krachtige ontwerpen van stedenbouw en landschap. Wij zijn creatief én analytisch. We koppelen integraal ontwerp aan het bij elkaar brengen van mensen en zo creëren we duurzame en inspirerende plekken. We ontwerpen met oog voor detail en omarmen belangrijke waarden van nu, zoals natuurinclusief- en klimaatadaptief. We staan dus voor duurzame ontwerpen! Ons team bestaat uit 20 landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen: enthousiaste vakmannen en -vrouwen die met passie hun talent inzetten om de projecten naar een hoger niveau te tillen. Door samen op te trekken blijven we onszelf ontwikkelen. Elke dag weer!”

Participatiebijeenkomst ’t Suyt II: Wrap-up

12 april 2019 – 29 januari was het zover! ’t Suyt ging samen met omwonenden en andere belangstellenden de tweede fase in. Dat gebeurde in een interactieve bijeenkomst met meer dan 100 geïnteresseerden. De avond bestond uit twee delen: de sfeer en beleving bepalen door het creëren van moodboards én het inrichten van het gebied op grote plankaarten. De belangrijkste uitkomsten: een groen karakter, de groenstrook tussen ’t Suyt en de Onderweg moet vrij blijven van bebouwing, veel grondgebonden woningen, aandacht voor de ontsluiting, veel water en groen en veilig spelen voor de kinderen. Over één ding waren alle aanwezigen het in het bijzonder eens: ’t Suyt moet vooral een duurzame wijk worden.

Nieuwe website online!

12 april 2019 – Hij is er! Bij een nieuwe fase hoort ook een nieuwe website. Natuurlijk blijven we in de buurt van de stijl van ’t Suyt I, onder meer door het logo te blijven gebruiken. Maar deze site heeft wel een compleet nieuw jasje. Neemt u hier regelmatig een kijkje? Als wijk in ontwikkeling is er vast steeds iets nieuws te ontdekken.

Groen wonen voor iedereen!

12 april 2019 – Een nieuwe slogan. En eentje die direct laat zien waar ’t Suyt II voor staat: een complete woonwijk voor iedereen. Met aandacht voor groen en water, mooie bouwstijlen en een goede invulling voor al het openbaar gebied. Een wijk waarvan u met een gerust hart kunt zeggen dat u er trots op bent dat u er woont. Betaalbaar wonen in het groen: dat wil toch iedereen? We bouwen samen aan een duurzame toekomst.