Contrast
Groter

Nieuws

Weer een stapje in ’t Suyt…

6 september 2019 – Vanaf deze week wordt er gewerkt om ’t Suyt I woonrijp te maken. Dit gebeurt in twee fases. De 1e periode loopt tot en met week 38. Hierbij wordt de Florijnlaan ter hoogte van Voetbalclub Be Fair, ingericht zodat deze straat ook afgerond is. Daarna beginnen ze met de tweede fase, die loopt tot en met week 41 en gebeurt ook op de Florijnlaan, maar dan ter hoogte van de Caroluslaan. De omwonenden krijgen van de aannemer ook een brief met extra informatie over de werkzaamheden. ’t Suyt wordt steeds een stukje mooier!

Plannen Plein06!

25 juli 2019 – Plein06 heeft voor ’t Suyt II een duidelijke visie. Ze benoemt het gebied als volgt: ‘Een planlocatie aan de rand van Waddinxveen, op de grens van de natte natuur van het Groene Hart en de verkaveling van de Zuidplaspolder’. Het bureau zet met deze visie in op de terugkeer van het polderlandschap. Landschapsarchitect Linde Elsinga: “Het grillige landschap met watergangen en natte groenstructuren horen naar onze mening echt in ’t Suyt II. Ze geven de toekomstige bewoners het gevoel van thuis komen. De polder wordt een waterrijk landschap en in de woonhofjes kunnen bijzondere woonvormen ontstaan. Dit is de basis voor woonkwaliteit en sociale samenhang. De diversiteit van de natuur zorgt voor biotopen waarin verschillende dieren voorkomen. In het plan vinden ook energieoplossingen en klimaatadaptatie een plek.”

Een eerste opzet van de structurenkaart met hoe de wijk er uit kan komen te zien vindt u hiernaast. Alle plannen van Plein06 vindt u ook in de presentatie van 19 juni.

Terugkoppeling participatie

22 juli 2019 – In juni en juli was er op diverse momenten gelegenheid om feedback te geven op de visie van plein06. De klankbordgroep gaf op 19 juni vier belangrijke aandachtspunten mee: de plangrens en de extra groenstrook, de ontsluiting van de woonwijk, de mandelige gebieden (met elkaar een stuk tuin in beheer nemen als verlenging van eigen achtertuin) en de inpassing van eventuele hoogbouw. De belangrijkste uitkomsten van de klankbordgroep bijeenkomst leest u op onze website via deze link! Op 4 juli vond de brede bewonersavond plaats. De visie van het stedenbouwkundig bureau was na de klankbordgroep bijeenkomst al deels aangepast. Aan de hand van vier thema’s werden de plannen gepresenteerd: Randvoorwaarden & Programma van Eisen, Verkeer, Groen & Structuur en Duurzaamheid. Iedereen kon met behulp van post-its zijn of haar eigen inbreng, mogelijke wijzigingen en voorkeuren aangeven. Over het algemeen werd er positief gereageerd op de plannen. Er werden ook wat kritische vragen gesteld: onder andere over de verkeerssituatie/ontsluiting en de hoogbouw. Een verslag vindt u op onze website via deze link.

’t Suyt vanuit de lucht!

16 juli 2019 – Bekijk de wijk eens vanaf een ander oogpunt! Jarno Ursum heeft deze mooie video met ons gedeeld en laat ’t Suyt met al zijn charmes zien. Ook is het plangebied voor ’t Suyt II goed in beeld. Waddinxveen kan best trots zijn op zo’n mooie wijk!

Maak kennis met Plein06

20 juni 2019 – Stedenbouwkundigbureau Plein06 maakt het ontwerp voor ’t Suyt II. Ze hebben veel ervaring en waren aangenaam verrast door de daadkracht van het projectbureau. Landschapsarchitect Linde Elsinga stelt zichzelf en het bedrijf graag aan u voor. “Plein06 is een Rotterdams ontwerpbureau dat ‘slim procesdenken’ combineert met krachtige ontwerpen van stedenbouw en landschap. Wij zijn creatief én analytisch. We koppelen integraal ontwerp aan het bij elkaar brengen van mensen en zo creëren we duurzame en inspirerende plekken. We ontwerpen met oog voor detail en omarmen belangrijke waarden van nu, zoals natuurinclusief- en klimaatadaptief. We staan dus voor duurzame ontwerpen! Ons team bestaat uit 20 landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen: enthousiaste vakmannen en -vrouwen die met passie hun talent inzetten om de projecten naar een hoger niveau te tillen. Door samen op te trekken blijven we onszelf ontwikkelen. Elke dag weer!”

Participatiebijeenkomst ’t Suyt II: Wrap-up

12 april 2019 – 29 januari was het zover! ’t Suyt ging samen met omwonenden en andere belangstellenden de tweede fase in. Dat gebeurde in een interactieve bijeenkomst met meer dan 100 geïnteresseerden. De avond bestond uit twee delen: de sfeer en beleving bepalen door het creëren van moodboards én het inrichten van het gebied op grote plankaarten. De belangrijkste uitkomsten: een groen karakter, de groenstrook tussen ’t Suyt en de Onderweg moet vrij blijven van bebouwing, veel grondgebonden woningen, aandacht voor de ontsluiting, veel water en groen en veilig spelen voor de kinderen. Over één ding waren alle aanwezigen het in het bijzonder eens: ’t Suyt moet vooral een duurzame wijk worden.

Nieuwe website online!

12 april 2019 – Hij is er! Bij een nieuwe fase hoort ook een nieuwe website. Natuurlijk blijven we in de buurt van de stijl van ’t Suyt I, onder meer door het logo te blijven gebruiken. Maar deze site heeft wel een compleet nieuw jasje. Neemt u hier regelmatig een kijkje? Als wijk in ontwikkeling is er vast steeds iets nieuws te ontdekken.

Groen wonen voor iedereen!

12 april 2019 – Een nieuwe slogan. En eentje die direct laat zien waar ’t Suyt II voor staat: een complete woonwijk voor iedereen. Met aandacht voor groen en water, mooie bouwstijlen en een goede invulling voor al het openbaar gebied. Een wijk waarvan u met een gerust hart kunt zeggen dat u er trots op bent dat u er woont. Betaalbaar wonen in het groen: dat wil toch iedereen? We bouwen samen aan een duurzame toekomst.