Met de buurt naar een mooi ontwerp!

Bij de ontwikkeling van ’t Suyt II volgen we de gebruikelijke stappen in de projectontwikkeling. Op dit moment wordt het integrale ontwerp voor het gehele plangebied afgerond. Door het college van B&W wordt begin 2020 het ontwerp vastgesteld en daarmee gaat ’t Suyt de volgende fase in.

Het ontwerp voor het gebied is van de hand van stedenbouwkundig bureau plein06. Zij hebben voor het gebied een duidelijke visie. Daarmee doen ze recht aan de bijzondere locatie, ‘aan de rand van Waddinxveen, op de grens van de natte natuur van het Groene Hart en de verkaveling van de Zuidplaspolder’.

Plein06 hecht, net als de omwonenden en gemeente, belang aan de terugkeer van het polderlandschap. ’t Suyt II zit overigens nu in de fase dat het echt leuk gaat worden: toekomstige bewoners van ’t Suyt kunnen binnenkort de contouren van de wijk gaan zien. Het stedenbouwkundigplan wordt in mei aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad zal de plannen beoordelen en vaststellen. Daarna start de bestemmingsplanprocedure én het bouwrijp maken van de grond. In het 2e kwartaal van 2022 kan, als alles volgens planning verloopt, de eerste paal de grond in!

“’t Suyt is precies waar wij naar op zoek waren: een gezellige, kleinschalige wijk met een eigen karakter”

– Familie Alblas