Met de buurt naar een mooi ontwerp!

De ontwikkeling van ’t Suyt II gaat stapsgewijs. We volgen de gebruikelijke stappen die je bij projectontwikkeling ziet. Op dit moment zijn we volop in de ontwerpfase en de ideeën uit de omgeving nemen we hierbij graag mee. We hebben die ideeën opgehaald in verschillende bijeenkomsten met omwonenden. Hiervoor is ook een klankbordgroep opgericht.

De plannen zijn ontworpen door het stedenbouwkundig bureau plein06. Zij hebben voor het gebied een duidelijke visie: ‘Een planlocatie aan de rand van Waddinxveen, op de grens van de natte natuur van het Groene Hart en de verkaveling van de Zuidplaspolder’. Hiermee speelt het bureau in op het belang van de terugkeer van het polderlandschap.

In september bespreekt het projectteam het aangepaste ontwerp met de klankbordgroep en omwonenden. Het ontwerp wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens gaat ’t Suyt II een volgende fase in. Dan wordt het echt leuk voor de toekomstige bewoners van ’t Suyt. De gemeente start dan met het opstellen van het bestemmingsplan en met het bouwrijp maken van de grond. In het tweede kwartaal  van 2021 kan, als alles volgens planning verloopt, de eerste paal de grond in!

“’t Suyt is precies waar wij naar op zoek waren: een gezellige, kleinschalige wijk met een eigen karakter”

– Familie Alblas