Stapsgewijs naar 't Suyt II

De ontwikkeling van ‘t Suyt II gaat stapsgewijs. We volgen de gebruikelijke stappen die je bij projectontwikkeling zet. In de eerste maanden van 2019 zijn er, tijdens de zogenoemde definitiefase, enkele scenario’s verkend. Ook is het programma van eisen opgesteld. In de eerste participatiebijeenkomst (van januari) zijn hier veel ideeën voor aangedragen. Er is na deze bijeenkomst ook een klankbordgroep samengesteld van omwonenden die meedenken over de plannen. Er wordt een stedenbouwkundig bureau geselecteerd en het doel is om in september 2019 te beschikken over een stedenbouwkundig plan. De klankbordgroep wordt in dit ontwerptraject betrokken. Het stedenbouwkundig plan wordt in het najaar voorgelegd aan het College van B&W. Op basis van het vastgestelde stedenbouwkundig plan wordt het bestemmingsplan opgesteld en start de verkoop van bouwgrond (aan bijvoorbeeld een ontwikkelaar en particulieren, mits sprake is van vrije kavels).

“’t Suyt is precies waar wij naar op zoek waren: een gezellige, kleinschalige wijk met een eigen karakter”

– Familie Alblas