Contrast
Groter

Participatiebijeenkomst ’t Suyt II: Wrap-up

12 april 2019

12 april 2019 – 29 januari was het zover! ’t Suyt ging samen met omwonenden en andere belangstellenden de tweede fase in. Dat gebeurde in een interactieve bijeenkomst met meer dan 100 geïnteresseerden. De avond bestond uit twee delen: de sfeer en beleving bepalen door het creëren van moodboards én het inrichten van het gebied op grote plankaarten. De belangrijkste uitkomsten: een groen karakter, de groenstrook tussen ’t Suyt en de Onderweg moet vrij blijven van bebouwing, veel grondgebonden woningen, aandacht voor de ontsluiting, veel water en groen en veilig spelen voor de kinderen. Over één ding waren alle aanwezigen het in het bijzonder eens: ’t Suyt moet vooral een duurzame wijk worden.