Contrast
Groter

Richting ontwerpbestemmingsplan

25 juli 2021

25 juli 2021 – In maart en april konden mensen een reactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan. Daarmee maak je kenbaar dat je ‘bezwaar’ maakt tegen (onderdelen van) het plan. Alle ingediende reacties worden behandeld volgens de wettelijke procedures en regelgeving. Dat betekent dat er een nota van beantwoording wordt gemaakt.
Afgelopen dinsdag (20 juli) heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Hierin worden ook de reacties op het voorontwerpbestemmingsplan beantwoord en dit heeft op sommige plaatsen geleid tot aanpassingen of aanvullend onderzoek. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 29 juli voor 6 weken ter inzage. Ook dan is het mogelijk om er nog op te reageren. Vanaf donderdag 29 juli zal via de website van ’t Suyt II en de gemeentelijke website een link beschikbaar worden gesteld waar u de stukken kunt bekijken.

Naar verwachting vindt de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad eind dit jaar plaats.