Contrast
Groter

“Samenwerking was plezierig en professioneel”

17 maart 2020

17 maart 2020 – Ook dit keer geven wij graag het woord aan een van de klankbordgroepleden om zijn ervaring te delen. Nico van der Plas: “Ik vond de samenwerking tussen klankbordgroep en gemeente plezierig en professioneel. Het voorgestelde plan is, in een aantal bijeenkomsten, stap voor stap met ons besproken en verder ingevuld. Onze opmerkingen en suggesties zijn daarbij goed meegenomen en hebben ook daadwerkelijk geleid tot aanpassingen. Zo was er in de eerste schetsen, na het besluit om de naastgelegen groenstrook bij het plan te betrekken, weinig ruimte voor water. In de nieuwe opzet is dit gelukkig weer ruimschoots teruggebracht met bijvoorbeeld een centrale waterloop. Ook zijn onze bezwaren tegen één ingang van de wijk aan de Florijnlaan serieus genomen en zijn er nu meerdere ontsluitingen. Dat lijkt ons belangrijk voor de doorstroming en bereikbaarheid van de wijk. Er ligt nu een mooi integraal ontwerp met een goede balans tussen duurzame en leefbare oplossingen. ’t Suyt II wordt een mooie, groene wijk met een parkachtig middengebied en veel water. Waar eerst alleen contouren duidelijk waren, ligt er nu een mooi integraal plan. Wat mij betreft een geslaagd ontwerp waar het volgens mij zeer mooi wonen wordt.”