Het kavelpaspoort vertelt u wat kan en mag

Elke kavel heeft een eigen kavelpaspoort. Hierin staan richtlijnen voor de inrichting van de kavel en voor het ontwerp van de woning die u hierop gaat (laten) bouwen: ten aanzien van de dakvorm, de kleur van de stenen of de maximaal te bebouwen oppervlakte. De richtlijnen zijn afgestemd op het bestemmingsplan en de welstandsnota en waarborgen de landelijke uitstraling van 't Suyt.

De belangrijkste elementen uit het kavelpaspoort vindt u hieronder. U kunt natuurlijk ook de paspoorten per kavel downloaden en u direct inschrijven.

 


 omgeving

 

 
 

Speeltuin

bord sportpark

In welke richting uw woning plaatsen?

Dat varieert: in de Velden en het Waterlint worden de woningen parallel of haaks op de straat geplaatst. Aan de Waterplas oriënteren ze zich op het water en volgen zo de lijnen van het landschap.

Kavel voorzijde

Dit is de kant van de kavel waar de toegang ligt en die grenst aan het openbaar gebied. Voor de woningen in het Waterlint geldt dat de kant van de Plasweg ook als voorzijde wordt beschouwd. U kunt ervoor kiezen om zelf een directe aansluiting naar de Plasweg te maken door een eigen autobrug aan te leggen.

Bouwvolume: maximaal 35%

Per kavel geldt een maximaal bebouwingspercentage van 35%. De voor- en achtertuinen zijn minimaal zes meter diep en de zijtuinen minimaal vijf meter breed. Voor de zijtuinen van de Velden is dit minimaal drie meter.

Aandacht voor de gevels

De gevels van de woningen in ’t Suyt vragen extra aandacht: ze bestaan uit gemêleerd baksteen en hebben een opvallende textuur en metselvoeg. Ook hout, glas en metaal, of een combinatie van deze materialen, is mogelijk. Bij landelijk wonen horen warme aardetinten en donkere kleuren. Maar het schilderwerk vraagt juist om terughoudendheid in het kleurgebruik: bij voorkeur zijn deze neutraal.

Een zadeldak: ja graag!

Wie lintbebouwing en andere landelijke woonstijlen onder de loep neemt zal ontdekken dat een zadeldak daar prima bij past. Daarop zijn veel variaties mogelijk. Maar platte daken en lessenaarsdaken horen daar niet bij en zijn dan ook uitgesloten. De woningen aan het Waterlint en de Waterplas zijn beeldbepalend voor ’t Suyt. Het dak van deze woningen kun je daarom feitelijk beschouwen als 'vijfde gevel'. De voorkeur gaat voor deze daken uit naar keramische, ongeglazuurde dakpannen. Afhankelijk van de bouwvorm en stijl is ook riet, lei en hout mogelijk.

Bouwhoogte en aanbouwen

De goot- en de nokhoogte van de woningen in ’t Suyt is bepaald op maximaal 4,5 en 11 meter, met uitzondering van Landelijk Ensemble. Garages en andere aan-, uit- of bijgebouwen worden gezien als onderdeel van het hoofdvolume of als vrijstaand bouwdeel, maar moeten in hun architectonische verschijningsvorm ondergeschikt zijn aan het hoofdvolume.

Parkeren en erfafscheiding

De openbare ruimte in ’t Suyt moet zoveel mogelijk autovrij gehouden worden. Dat betekent dat iedere woning minimaal twee parkeerplaatsen op eigen terrein moet hebben. De erfafscheidingen tussen de kavels en het openbaar gebied bestaan uit groene hagen. Deze worden door de gemeente aangelegd en door de bewoner overgenomen. Ze moeten duurzaam in stand worden gehouden. Ook de erfafscheidingen tussen de percelen zijn groen. Deze moeten wel door de bewoners zelf worden aangelegd. Voor de kavels van het Waterlint en aan de Waterplas bestaat de erfafscheiding aan het openbare water uit beschoeiing. Leuk om hier een steiger en/of vlonder aan de waterkant te maken.

Duurzaam bouwen = duurzaam wonen

Landelijk wonen is ook duurzaam wonen. Wij stimuleren het gebruik van duurzame materialen en voorzieningen, zoals groene daken en zonnecollectoren. Wel wordt gevraagd dat u rekening houdt met de architectonische uitstraling van de woning.


Kavelpaspoorten't Suyt Logo