Contrast
Groter

Stedenbouwkundig plan

Op 14 oktober 2020 is door de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan vastgesteld. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor de volgende fase van ’t Suyt. Via deze link kun je het stedenbouwkundig plan lezen. Het stedenbouwkundig plan is eerder goedgekeurd door het college van B&W en is vervolgens als advies bij de raad voorgelegd. Het plan was het resultaat van het participatietraject dat met de klankbordgroep en omwonenden is doorlopen. De gemeenteraad heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd tijdens de vaststelling. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Er komt hierdoor meer ruimte voor goedkope koopwoningen en huur- en koopwoningen in het middensegment, ten koste van de duurdere woningen. Het nieuwe woonprogramma bestaat uit 30% sociale huur, 12% middeldure huur, 10% koopstartwoningen, 10% middeldure koopwoningen en 38% dure koopwoningen.

De grond van ’t Suyt II is in eigendom van de gemeente. Dit betekent dat zij zelf het programma en kaders voor de ontwikkeling kan bepalen (in tegenstelling tot andere projecten in de gemeente als Glasparel of Park Triangel). De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om meer in te zetten op de betaalbare woningen, waardoor het plan nog beter aansluit op de Woonvisie 2018 – 2022.

De reden van deze vergroting van het woningaantal heeft te maken met de financiën. Omdat we meer woningen realiseren in de goedkope categorie (ten koste van de dure koop), hebben we meer woningen nodig om een positief financieel resultaat te halen.

Dit is vooral gericht op de groene buffer tussen de Onderweg en ’t Suyt II en het ‘tiny forest’. De klankbordgroep had de wens geuit om een plukbos te realiseren. Dit is door het college ook als advies ingediend. De gemeenteraad heeft een extra kader meegegeven, namelijk een ‘tiny forest’. De concrete invulling hiervan stemmen wij nog af met de klankbordgroep in het ontwerptraject voor het inrichtingsplan.

Landschapsarchitect Linde Elsinga neemt u graag mee in de wijzigingen en wat ze precies betekenen. Op de plattegrond ziet u het aangepaste plan. In de oranje tekstvakken staan de wijzigingen. In de blauwe tekstvakken staat wat ongewijzigd is gebleven.

“Eén van de wensen van de gemeenteraad was de toevoeging van 10 extra woningen. Voor het grootste deel in het midden(huur)segment van de markt. Om dit passend te krijgen binnen de gewenste beeldkwaliteit en binnen het bestaande kader van groen en blauw, hebben we gezocht naar bijzondere soorten woningen die een ander formaat hebben dan een standaard woning. Voorbeelden ervan ziet u in deze mailing. We hebben de 10 extra woningen zoveel mogelijk over het plan verspreid. De meeste woningen in het plan concentreren zich aan de westzijde, zo ver mogelijk van de bestaande bebouwing af. Omdat door de 10 extra woningen, de parkeerdruk oploopt, hebben we ervoor gekozen extra haakse parkeervakken te realiseren aan de laan. De groene zones blijven nog steeds autovrij.

Een belangrijk uitgangspunt was het behouden van de landschappelijke kwaliteit van het plan. Daarom is de ruimtelijke structuur van het plan niet gewijzigd en zijn ook alle uitgangspunten voor de groene structuur (zoals speelplekken en een plukbos) in het nieuwe plan gebleven.”

Wilt u meer weten over het stedenbouwkundig plan? Alle belangrijke documenten hiervoor vindt u hieronder.

“Een gevarieerd en duurzaam programma!”

– Wethouder Kortleven