Contrast
Groter

’t Suyt II – Tijd voor een update!

9 februari 2023

Nieuwbouwprojecten in Nederland lopen niet altijd volgens planning. Dit komt soms omdat bepaalde bouwmaterialen er niet zijn of door een tekort aan personeel bij de bouwbedrijven. Op dit moment is er bij de afdeling bestuursrecht van de Raad van State een tekort aan personeel. De behandeling van bezwaren op bestemmingsplanprocedures lopen daardoor vertraging op. Dit laatste raakt de ontwikkeling van ’t Suyt II. We leggen u graag uit waarom en wat dit betekent.

 

Op 15 december 2021 is het bestemmingsplan voor ’t Suyt II door de gemeenteraad van Waddinxveen vastgesteld. Hierop heeft een omwonende bezwaar en beroep ingediend. De Raad van State behandelt een beroep en neemt een beslissing of het gegrond is. Normaal gesproken doen ze uitspraak binnen zes maanden na het aflopen van de beroepstermijn. In dit geval zou dat uiterlijk begin september 2022 zijn geweest. Tot nu toe kwam de Raad van State echter nog niet aan de zaak van ’t Suyt toe. Het college van B&W van Waddinxveen heeft meerdere malen gevraagd naar een datum van behandeling, maar heeft die nog niet gekregen. We verwachten vooralsnog die uitspraak niet voor halverwege 2023. Dit heeft gevolgen voor de planning van de uitgifte van de grond voor het project. Hieronder vindt u de aangepaste planning.