Contrast
Groter

Terugkoppeling participatie

22 juli 2019

22 juli 2019 – In juni en juli was er op diverse momenten gelegenheid om feedback te geven op de visie van plein06. De klankbordgroep gaf op 19 juni vier belangrijke aandachtspunten mee: de plangrens en de extra groenstrook, de ontsluiting van de woonwijk, de mandelige gebieden (met elkaar een stuk tuin in beheer nemen als verlenging van eigen achtertuin) en de inpassing van eventuele hoogbouw. De belangrijkste uitkomsten van de klankbordgroep bijeenkomst leest u op onze website via deze link! Op 4 juli vond de brede bewonersavond plaats. De visie van het stedenbouwkundig bureau was na de klankbordgroep bijeenkomst al deels aangepast. Aan de hand van vier thema’s werden de plannen gepresenteerd: Randvoorwaarden & Programma van Eisen, Verkeer, Groen & Structuur en Duurzaamheid. Iedereen kon met behulp van post-its zijn of haar eigen inbreng, mogelijke wijzigingen en voorkeuren aangeven. Over het algemeen werd er positief gereageerd op de plannen. Er werden ook wat kritische vragen gesteld: onder andere over de verkeerssituatie/ontsluiting en de hoogbouw. Een verslag vindt u op onze website via deze link.