Contrast
Groter

Vaststelling stedenbouwkundig plan

4 november 2020

Op 14 oktober is in de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan voor ’t Suyt II besproken. Dat plan is eerder goedgekeurd door het college van B&W. En was het resultaat van een mooi participatietraject dat met de klankbordgroep en omwonenden is doorlopen. De belangrijkste wijzigingen zetten we graag op een rijtje (kijk voor alle veranderingen op de pagina Ontwerptraject Nieuwe Fase.)
– er komen 160 woningen (in plaats van 150)
– meer ruimte voor goedkope koopwoningen en huur- en koopwoningen in het middensegment.
– er komt een tiny forest en extra aandacht gaat naar de groene buffer tussen de Onderweg en ’t Suyt II.