Contrast
Groter

Voorbelasting van ’t Suyt fase II

20 mei 2021

20 mei 2021 – Er zijn vragen gesteld over de omgevingsvergunning voor ‘t Suyt II over de voorbelasting van de gronden. We delen de informatie ook graag met u.

Er is een omgevingsvergunning nodig voor de voorbelasting en het aanpassen van de waterhuishouding voor de nieuwbouw van ’t Suyt fase II

In juli 2019 was het advies van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) dat een omgevingsvergunning niet nodig was voor ’t Suyt II. Dit advies was gebaseerd op de regels van het bestemmingsplan ’t Suyt. Echter, dit advies had gebaseerd moeten zijn op het Parapluplan Archeologie en Parkeren. Hierin is aangegeven dat er voor het ophogen van de bodem en het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, wanneer de oppervlakte 1.000m² of meer bedraagt, wel een aanlegvergunning nodig is. Nu dit het geval is, is voor de huidige werkzaamheden een vergunning noodzakelijk. Daarnaast is een gedeelte van de voorbelasting gelegen op gronden met een agrarische bestemming (bestemmingsplan Zuidplas Noord). Omdat de voorbelasting niet bij deze bestemming hoort, is een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van het bestemmingsplan. De aanvraag omgevingsvergunning is ingediend op 19 april 2021 en wordt door de ODMH behandeld. Verwachting is dat de aangevraagde omgevingsvergunning wordt verleend.

Het zand en de grond dat is gebruikt voor de voorbelasting is geschikt

Zowel het zand als de grond hebben de benodigde goedkeuringen en certificaten. Tijdens het werk kan het er weleens wat rommelig uitzien, maar de gegevens geven geen reden om te twijfelen aan de kwaliteit van het toegepaste zand en grond.

Er is geen verplichting voor de gemeente Waddinxveen om initiatiefnemers van projecten te wijzen op informatie over ontplofbare oorlogsresten

In de gemeente Waddinxveen is in 2012 historisch vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Waddinxveen heeft geen verplichting om initiatiefnemers van projecten te wijzen op informatie over ontplofbare oorlogsresten. Initiatiefnemers van projecten in Waddinxveen kunnen vooraf informatie opvragen over ontplofbare oorlogsresten bij de gemeente Waddinxveen of bij de ODMH. We hebben echter wel het voornemen om initiatiefnemers proactief te gaan informeren. Daarover zijn we in gesprek met de ODMH.