Contrast
Groter

Wat gebeurt er in 2021…

30 december 2020

“U heeft het wellicht al meegekregen: het stedenbouwkundig plan voor ’t Suyt II is vastgesteld. Het plan was het resultaat van het participatietraject dat met de klankbordgroep en omwonenden is doorlopen. De gemeenteraad heeft wel een aantal wijzigingen doorgevoerd. Er komen bijvoorbeeld 160 (in plaats van 150) woningen en er is een aangepast woonprogramma. Ook zijn er extra voorstellen meegegeven voor de inrichting van het openbaar gebied. Op dit moment is het stedenbouwkundig bureau bezig om het plan aan te passen. Verderop vertelt Linde Elsinga u daar meer over.

Ook in 2021 staat er veel op de planning bij ‘t Suyt. Als alles volgens plan verloopt, starten wij in februari met de bestemmingsplanprocedure en het inrichtingsplan. En ondertussen wordt er in het gebied gewerkt aan de voorbelasting.

We blijven graag met u in gesprek, bijvoorbeeld tijdens een sessie van de klankbordgroep of een bredere bijeenkomst. Wilt u actief meedenken over uw toekomstige woonwijk? U kunt nog aansluiten bij de klankbordgroep. Ik hoor het graag via info@tsuyt.nl.

Voor nu wens ik u prettige feestdagen en blijf vooral gezond. Ik zie u graag in 2021!”

Hartelijke groet,
Tara van den Ban, Projectleider