Contrast
Groter

Werken volgens planning!

26 juni 2020

26 juni 2020 – Het is even stil geweest vanuit ’t Suyt. Ook wij moesten onze prioriteiten anders stellen vanwege corona. Juist in deze bijzondere tijd hebben we gelukkig wel stappen kunnen (en mogen) zetten. Het streven is nog om de planning te halen en verderop in deze mailing vindt u de tijdlijn waarlangs we werken.

Waar zijn we in de afgelopen tijd mee bezig geweest? Een tipje van de sluier is dat we op basis van de duurzaamheidsvisie concrete eisen mee kunnen geven aan ontwikkelaars. Onze visie en ambities voor (minimaal) energie neutrale woningen en een circulaire, klimaatadaptieve wijk, worden vertaald in concrete randvoorwaarden. Een derde van alle woningen is bestemd voor sociale huur. Samen met Woonpartners Midden-Holland kijken we naar de invulling hiervan. Daarnaast starten we op korte termijn met de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure. Dat doen we tijdig om niet te veel uit te lopen op de planning, mede met het oog op corona. De formele procedure hiervoor gaat in november van start. In oktober stelt de raad pas het stedenbouwkundig plan met alle uitgangspunten vast. Pas daarna kunnen we verder.

Tara van den Ban, Projectleider ’t Suyt