Contrast
Groter

Werkzaamheden aan ’t Suyt II

18 maart 2022

18 maart 2022 – De gemeente gaat vanaf maandag 21 maart een aantal werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn voor de beschermde diersoort de rugstreeppad. Deze werkzaamheden zijn nodig voor de ontheffing op de Wet natuurbescherming (WnB) die door de gemeente is aangevraagd.

Er worden twee leefgebieden voor de rugstreeppad gemaakt (biotopen genaamd), zie de afbeelding voor de locatie. De eerste biotoop wordt buiten het plangebied tussen de nieuwe Bentwoudlaan en Be Fair geplaatst. De tweede biotoop ligt in ’t Suyt II, in de groene zone. Deze zone is met kleine aanpassingen geschikt gemaakt voor de beschermde diersoort.

Naast deze twee biotopen wordt er een paddenscherm rondom de voorbelasting geplaatst. De beschermde dieren kunnen zo het gebied uit, maar kunnen er niet meer in.

De werkzaamheden duren tot ca. 1 april en worden conform een verleende omgevingsvergunning uitgevoerd.